Loharano masina notrandrahana ho rano fisotro madio ao Sitampika, distrikan’Ambato Boeny

Mpandraharaha ara-toe-karena iray ao amin’ny Kaomina Sitampika no nangataka tamin’ny Tale iraisam-paritry  ny Rano eto Mahajanga ny  hikarakarana loharano masina iray avy amin’ny rafia atao hoe Andrafiamisitrika ao Sitampika ihany. Rehefa natao More »

Andraikitry ny tsirairay ny fanatsarana ny tontolo iainana

Notontosaina tao amin’ny trano fandraisambahiny Les Roches Rouges  ny 23 sy 24 septambra 2014 lasa teo ny atrik’asa fanofanana ho an’ireo mpikambana ao anatin’ny Komitim-paritra mpanara-maso ny tontolo iainana eto Boeny (CRSE). More »

Commune Ambalakida Mahajanga : aucun service public

Le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et son équipe ont effectué une visite de police générale inopinée dans le chef lieu de la Commune rurale d’Ambalakida, District de Mahajanga II, More »

CR Boeny et DG des Douanes : à la vérification des conteneurs de bois précieux

Vue la persistance des rumeurs sur des détournements présumés des bois précieux et des tonnes de riz avarié stockés au port de Mahajanga ces derniers temps, le Chef de Région Boeny Saïd More »

Lancement officiel du PURSAPS

Le lancement officiel d’un atelier sur le Projet d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et la Protection Sociale(PURSAPS) initié par le gouvernement malagasy sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural More »

 
7Les-usagers-se-rejouissent-déjà-de-leau-purifiée

Loharano masina notrandrahana ho rano fisotro madio ao Sitampika, distrikan’Ambato Boeny

Mpandraharaha ara-toe-karena iray ao amin’ny Kaomina Sitampika no nangataka tamin’ny Tale iraisam-paritry  ny Rano eto Mahajanga ny  hikarakarana loharano masina iray avy amin’ny rafia atao hoe Andrafiamisitrika ao Sitampika ihany. Rehefa natao ny fitsirihana rehetra dia  hita fa ampy tsara ny tahirin-drano ao saingy maloto. Nifanaraka ary ilay  mpandraharaha ara-toe-karena sy ny fokonolona ka iry

S

Andraikitry ny tsirairay ny fanatsarana ny tontolo iainana

Notontosaina tao amin’ny trano fandraisambahiny Les Roches Rouges  ny 23 sy 24 septambra 2014 lasa teo ny atrik’asa fanofanana ho an’ireo mpikambana ao anatin’ny Komitim-paritra mpanara-maso ny tontolo iainana eto Boeny (CRSE). Ny Ofisim-pirenenena momba ny tontolo iainana (ONE) no nanome ny fiofanana rehetra nandritra izay roa andro izay. Ny  Fandaharan’asa alemaina sy malagasy momba

1Efa ela no tsy niasa intsony biraon'ny Kaomina Ambalakida

Commune Ambalakida Mahajanga : aucun service public

Le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et son équipe ont effectué une visite de police générale inopinée dans le chef lieu de la Commune rurale d’Ambalakida, District de Mahajanga II, le samedi 27 septembre 2014. Il était sidéré voire même choqué car le service public n’y existe plus pourtant elle était considérée comme

S

CR Boeny et DG des Douanes : à la vérification des conteneurs de bois précieux

Vue la persistance des rumeurs sur des détournements présumés des bois précieux et des tonnes de riz avarié stockés au port de Mahajanga ces derniers temps, le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et le Directeur Général des Douanes, Raminomanana Haja Arizaka ont effectué une descente sur place pour vérifier si de telles allégations

3Ho velom-bolo indray ny mpamboly

Lancement officiel du PURSAPS

Le lancement officiel d’un atelier sur le Projet d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et la Protection Sociale(PURSAPS) initié par le gouvernement malagasy sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a eu lieu à l’Hôtel Les Rochés Rouges Mahajanga ce Jeudi 25 septembre 2014. En outre, les représentants des bailleurs de fonds, du

1Nahitam-pitombona ny mpandoa hetra satria nanakaiky azy ireo ny fandoavana azy

Région Boeny : un Centre fiscal dans chaque district

                         Rendre les citoyens responsables au sein de leur communauté respective est l’une des priorités du Chef de Région Boeny, Saïd Ahamad Jaffar. La preuve, un Centre fiscal se trouve actuellement dans l’enceinte de la résidence du District d’Ambato-Boeny. Le fruit d’une étroite collaboration entre le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, et le

S

Pêcheurs artisanaux : les moustiquaires font des ravages

Lors de la célébration de la Journée des Gens de mer et la Journée Mondiale de la Mer à l’Ecole Nationale de l’Enseignement Maritime (ENEM) de Mahajanga le vendredi dernier, les responsables des Surveillances des Pêches n’ont pas hésité à alerter  le Chef de Région Boeny, Saïd Ahamad Jaffar sur les impacts négatifs considérables causés

S

Natsangana ny komitim-paritra hanara-maso ny PLAE III

Miroso amin’ny fanatanterahana ny Fanadaharan’asa faha-III momba ny ady amin’ny fikaohan-driaka ny nofon-tany ny eto amin’ny Faritra Boeny taorian’ny fahatontosan’ny avy  ao amin’ny ministeran’ny Fambolena sy ny Fampandrosoana ny eny ambanivohitra tamin’ny fomba ofisialy io fifanarahana momba io fandaharan’asa io teto Mahajanga ny 22 aogositra 2014 lasa teo. Vola mitentina dimy tapitrisa Euros avy amin’ny

S

Maro ireo maniry ny hitohizan’ny tetik’asa fiompiana tilapia

Tonga lafatra ny vokatry ny fiompiana trondro tilapia sy ny fahazoana tombotsoa avy amin’izany  hoy ireo mpiompy nahazo fiofanana tamin’ny Patima (Projet d’Aquaculture  de Tilapia de Mahajanga), tetik’asa fiompiana tilapia eto Mahajanga. Hifarana ny faran’ny volana septambra 2014 izao ny tetik’asa ary tanterahina ao amin’ny trano fandraisam-bahiny Sunny Hotel Amborovy  ny 18 sy 19 septambra

Education et Formation

Les établissements scolaires existants : D’après la DREN Boeny , en année scolaire 2012-2013 : Au niveau du PRIMAIRE, la moitié des établissements sont des types publics (454 établissements), et la moitié restante se subdivisent en types privés (216) et communautaires (236). Tandis qu’au niveau du CEG, 70% des établissements (108) sont des type privés, 26% (41)