Polisy sy zandary eto Boeny: miofana hiaro ny harena voajanahary

Atrik’asa momban’ny fiarovana ny harena voajanahary ary fikaroham-bahaolana amin’ny fiarovana ny harena voajanahary no notanterahin’ny ny fikambanana Alliance Voahary Gasy (AVG) tao amin’ny tobin’ny zandarimariam-pirenena kly Jean Philipe teto Mahajanga ny Alatsinainy More »

DREN Boeny : passation et promesses

La passation de service entre les deux DREN (Directeur régional de l’éducation nationale) de Boeny s’est effectuée dans la matinée du 17 octobre 2014 au bureau régional à Ampisikina Mahajanga. Le sortant, More »

Kaominina Ambondromamy

Kaominina Ambondromamy: mirongatra indray ny asan-dahalo Manoloana ny fangatahan’ny Ben’ny tanànan’ny kaominina ambanivohitr’Ambondromamy, Distrikan’Ambatoboeny, 160 km tsy ahatongavana any Mahajanga amin’iny làlam-pirenena faha-efatra iny, ny mba hisokajiana ny tanàna ho kaominina ambonivohitra More »

Hafotaka ny “Festival MAKI” ao Mitsinjo

Nampahafantatra ny Ben’ny tanànan’ny Mitsinjo sy ny mpandrindra ny fikambanana MMZ (Marambitsy Miaro ny Zavaboahary) ny zoma 10 oktobra lasa teo, fa ho tanterahina ny 7 sy 8 Novambra 2014 ho avy More »

Fitsidiam-paritra mialoha ny fotoam-pahavaratra

Nitsidika toerana maromaro nandritra ny dimy andro tamin’iny ilany atsimo sy atsimo atsinanan’ny faritra iny ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar ny herinandro lasa teo. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fitsidiham-paritra mialoha More »

 
S

Polisy sy zandary eto Boeny: miofana hiaro ny harena voajanahary

Atrik’asa momban’ny fiarovana ny harena voajanahary ary fikaroham-bahaolana amin’ny fiarovana ny harena voajanahary no notanterahin’ny ny fikambanana Alliance Voahary Gasy (AVG) tao amin’ny tobin’ny zandarimariam-pirenena kly Jean Philipe teto Mahajanga ny Alatsinainy 20 Oktobra 2014. Nambaran’Atoa Andry Ralamboson Andriamanga, mpandrindra ankapoben’ny fikambanana AVG fa niainga tamin’ny fahitana fahombiazana sy ho fanarenana ny lesoka vokatry ny

S

DREN Boeny : passation et promesses

La passation de service entre les deux DREN (Directeur régional de l’éducation nationale) de Boeny s’est effectuée dans la matinée du 17 octobre 2014 au bureau régional à Ampisikina Mahajanga. Le sortant, Mr Zaranaina Tohanaina Ernest,  ayant dirigé  l’éducation nationale de la région pendant 12 ans, a passé le flambeau à  Mr Samuel Christophe. Sélectionné

10-1Coupure de ruban du bureau de la pêche assistée par Mr le Dircab du MRHP (à g.)  le CR Boeny et le CD d'Ambato boeny

Kaominina Ambondromamy

Kaominina Ambondromamy: mirongatra indray ny asan-dahalo Manoloana ny fangatahan’ny Ben’ny tanànan’ny kaominina ambanivohitr’Ambondromamy, Distrikan’Ambatoboeny, 160 km tsy ahatongavana any Mahajanga amin’iny làlam-pirenena faha-efatra iny, ny mba hisokajiana ny tanàna ho kaominina ambonivohitra dia nanambara ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar,  « fa raha dinihina dia efa feno avokoa ny fepetra tokony hahatanteraka izany saingy zavatra

S

Hafotaka ny “Festival MAKI” ao Mitsinjo

Nampahafantatra ny Ben’ny tanànan’ny Mitsinjo sy ny mpandrindra ny fikambanana MMZ (Marambitsy Miaro ny Zavaboahary) ny zoma 10 oktobra lasa teo, fa ho tanterahina ny 7 sy 8 Novambra 2014 ho avy izao ny “Festival MAKI” na ny Festival Mahavavy Kinkony ao amin’ny Distrikan’i Mitsinjo. Izany no hatao dia mba ho fanatanterahana ny asa nofaritan’ny

Marchés de bovidés d’Ambalakinina Soalala : le délégué est écarté

La corruption qui sévit dans les marchés de bovidés  est sans doute l’un des fléaux qui mine l’économie de notre pays, et aussi méconnue du grand public. Des enrichissements illicites des fonctionnaires lors des transactions commerciales sur les bovidés ont été enregistrés par le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et son équipe, suite

2Fiaraha-midinika nataon'ny CR Boeny tamin'ireo tompon'andraiki-panjakana any an-toerana

Fitsidiam-paritra mialoha ny fotoam-pahavaratra

Nitsidika toerana maromaro nandritra ny dimy andro tamin’iny ilany atsimo sy atsimo atsinanan’ny faritra iny ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar ny herinandro lasa teo. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fitsidiham-paritra mialoha ny fahavaratra sy fandoavana ny tambin-karaman’ireo sefo fokontany sy ny lefiny ny dia tao amin’ny Distrikan’i Mitsinjo sy  Soalala. Atrik’asa niarahana tamin’ny tompon’andraikim-panjakana

S

Nanao velirano ireo miaramila zazavao teto Mahajanga

Naseho  teo ambany faneva ny miaramila zazavao antoko-taona 2014, andiany voalohany ny zoma 10 oktobra 2014 tao amin’ny toby miaramila Rocheron Androva Mahajanga. Zatovolahy 18 hatramin’ny  24 taona miisa telo ambiny enimpolo avy amin’ny lafy valonin’ny Nosy no novolavolaina nanaraka ny fiofanana ara-miaramila nandritran’ny telo volana teo anivon’ny Faritany miaramila faha-IV eto Mahajanga. Ny zoma

S

Sept officiers de la gendarmerie promus en financiers

Le  stage des officiers de la Gendarmerie Nationale s’est clôturé  le jeudi 09 octobre 2014 au Camp Kly Jean Philipe Mahajanga. Vue le manque des personnels financiers qualifiés au sein de la Gendarmerie, un concours de recrutement interne y a été organisé. Sept officiers issus de ce concours ont ainsi suivi une formation en administration

S

La neurochirurgie encore méconnue dans la Région Boeny

La 12ème édition de la journée scientifique a eu lieu les 07 et  08 octobre 2014 à l’hôtel   Roches rouges  Mahajanga. Durant ce rendez-vous annuel des scientifiques, la neurochirurgie a été mise de thème. Pour marquer l’évènement, la société malgache des neurochirurgiens a entamé une conférence débat, des présentations des résultats de recherche faite par

TRANSPORT

Les infrastructures de transport existantes La nature a avantagé la région BOENY de plusieurs atouts physiques, notamment une longue côte de 630km, un vaste réseau de fleuves propices à la navigation maritime et fluviale, un grand port ouvert sur le monde… Hormis cela, elle compte également quelques  ports intermédiaires tels que les Quais ORANGE, le