Daily Archives: 7 octobre 2014

TRANSPORT

Les infrastructures de transport existantes La nature a avantagé la région BOENY de plusieurs atouts physiques, notamment une longue côte de 630km, un vaste réseau de fleuves propices à la navigation maritime et fluviale, un grand port ouvert sur le monde… Hormis cela, elle compte également quelques  ports intermédiaires tels que les Quais ORANGE, le

BOENY: FAMPAHAFANTARANA NY TOMBONTSOA HO AN’NY MPIASA

Ny Ministera ny Asam-panjakana, ny Asa sy ny Lalàna Sosialy dia hanomboka idina eny anivon’ny Faritra 22 eto Madgasikara mba hampahafantatra ny zo sy ny tombotsoan’ny mpiasa izay tra-doza am-perin’asa.(fahafatesana, takaitra vokatry ny ratra, aretina ). Sambany teo amin’ny tantaran’ny Minisitera no hanao hetsika  tahak’izany ka ny Faritry Boeny no nanokafana azy ny 01 hatramin’ny

Jours d’ Idde be à Majunga

IDDE BE teto Mahajanga Natao tany Arrafa, tanàna tsy dia manalavitra loatra an’ny La Mecque Arabia Saodita, ny fivahinianana masina fanaon’ny mpino silamo isan-taona ka nahitana solontena avy eto amin’ny Faritra Boeny ny Zoma 03 ôktôbra lasa  teo. Ka dia nisy ny fanamarihana izany teto Mahajanga tamin’ny alalan’ny IDDE BE izay natao tao amin’ny Moske