Daily Archives: 28 octobre 2014

Rivo-doza: mandray anjara amin’ny fisorohana ny loza ny fanabeazam-pirenena eto Boeny

“Izay tsara fiomanana, tsy ho tampohin’ny loza”. Atrik’asa fanofanana no nampiharan’ny Birao nasionalin’ny  fitantanana ny tandindon-doza sy ny loza na BNGRC (bureau national des risques et catastrophes)  eto Boeny izany filamatra izany ny 22 sy 23 oktobra 2014 tao amin’ny Centre d’Entrainement à la Méthode d’Activité à Madagascar ao Belobaka, disitrikan’i Mahajanga II. Ho  fiatrehana sy

Fizahan-tany : maniry ny eny ifotony ny mba hitrandraka fampandrosoana avy amin’izany

Boeny Aranta, tanàna kely iray amoron-dranomasina andrefan’i Mahajanga renivohitra no nosafidin’ny Sampandraharaham-paritry ny Fizahan-tany eto Boeny hanamarihan’ny faritra ny andro maneran-tany ho an’ny Fizahan-tany ny 22 sy 23 oktobra lasa teo. Sakalavan’i Boeny no mponina ao Boeny Aranta izay miisa 450 eo,  ary  90% amin’izy ireo dia silamo.   Manarato, manamboatra lakana ary mamokatra sira no