Mitaky fanajana sy fanomezan-danja azy ireo ny Zokiolona

“Fiaraha-monina ho an’ny sokajin-taona rehetra”. Tokony hifanaraka amin’io loha-teny nomena ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Zokiolona 2014 io ny fanajana sy ny fanomezan-danja ny  maha olona efa nahazo taona azy ireny. Izay no voalazan’ny Filohan’ny Fikambanan’ny Zokiolona eto Mahajanga na APA (Association des personnes âgées) tao amin’ny Biraon’ny sampandraharaham-paritry ny Mponina eto Mahajanga nandritra ny fankalazana ny andron’ny 01 oktobra 2014 lasa teo.

S

Nankalazaina io andro io  ihany koa ny faha 15 taona niorenan’ny APA teto Mahajanga izay misy mpikambana arivo mahery ankehitriny. Filaharana namakivaky ny tanàna sy kabary nifandimbiasana narahina fizarana solon-tsakafo ho an’ireo Zokiolona teto an-tanàna no nanamarihana izany.

Niangavy ireo manam-pahefana ny APA mba hanamora ny fahazoan’ireo Zokiolona ny kara-maitso sy ny fampiharana ny fampihenana ny saram-pitaterana sy ny fanafody ho azy ireo. Fangatahan’izy ireo koa ny hanavaozana ny Ivon-toerana fialam-boly ho an’ny Zokiolona eto Mahajanga mba ho tena toerana mendrika izany ilay trano satria izahay mbola manana zo hifaly sy hiala-voly ary mbola manana fiainana eo amin’ny fiarahamonina” hoy izy ireo.

S

Ny Talem-paritry ny mponina eto Boeny kosa dia nampatsiahy fa eo amin’ny dimy isan-jaton’ny mponina no isan’ny Zokiolona eto Madagasikara ka tsy  tokony hatao ambanin-javatra eo amin’ny sosialimbahoaka ny fisian’izy ireo.

Nanohina ny  fangatahan’ny APA avy hatrany ny avy ao amin’ny Kaomina Mahajanga raha nanambara fa ho ampiharina manombok’izao ny antsasaky ny saram-pitaterana ho azy ireo eny amin’ny bus eto an-tampon-tanàna.

Ankilan’izay dia hanao fihaonambe ho an’ny fanatsarana ny fiaraha-monina ny Faritra Boeny hamerenana ny soatoavina malagasy araka ny voalazan’ny Talem-paritry ny fampandrosoana ny faritra,  ary hisy ny  fananganana fikambanambe iray hisahana manokana izay soatoavina  izay ary voakasik’izany indrindra ny momba ireo Zokiolona.