Nanao velirano ireo miaramila zazavao teto Mahajanga

Naseho  teo ambany faneva ny miaramila zazavao antoko-taona 2014, andiany voalohany ny zoma 10 oktobra 2014 tao amin’ny toby miaramila Rocheron Androva Mahajanga.

Zatovolahy 18 hatramin’ny  24 taona miisa telo ambiny enimpolo avy amin’ny lafy valonin’ny Nosy no novolavolaina nanaraka ny fiofanana ara-miaramila nandritran’ny telo volana teo anivon’ny Faritany miaramila faha-IV eto Mahajanga.

Ny zoma lasa teo dia fanehoana  eo ambany faneva azy ireo no namaranana ny fiofanana nataon’ireto miaramila zazavao ireto. Narahina velirano sy matso ary fanolorana galona Kilasy voalohany ho an’ireo enina mendrika tamin’ny andiany ny lanonana izay teo ambany fiahian’ny Kly Etono Avilaza Robert Bellarmin, Komandin’ny Faritany miaramila faha-IV sy ny Kly Mampo Fulgence, Komandin’ny Rezimanta voalohany ato amin’ny Faritany miaramila faha-IV.

S