Monthly Archives: octobre 2014

Nanao velirano ireo miaramila zazavao teto Mahajanga

Naseho  teo ambany faneva ny miaramila zazavao antoko-taona 2014, andiany voalohany ny zoma 10 oktobra 2014 tao amin’ny toby miaramila Rocheron Androva Mahajanga. Zatovolahy 18 hatramin’ny  24 taona miisa telo ambiny enimpolo avy amin’ny lafy valonin’ny Nosy no novolavolaina nanaraka ny fiofanana ara-miaramila nandritran’ny telo volana teo anivon’ny Faritany miaramila faha-IV eto Mahajanga. Ny zoma

Sept officiers de la gendarmerie promus en financiers

Le  stage des officiers de la Gendarmerie Nationale s’est clôturé  le jeudi 09 octobre 2014 au Camp Kly Jean Philipe Mahajanga. Vue le manque des personnels financiers qualifiés au sein de la Gendarmerie, un concours de recrutement interne y a été organisé. Sept officiers issus de ce concours ont ainsi suivi une formation en administration

La neurochirurgie encore méconnue dans la Région Boeny

La 12ème édition de la journée scientifique a eu lieu les 07 et  08 octobre 2014 à l’hôtel   Roches rouges  Mahajanga. Durant ce rendez-vous annuel des scientifiques, la neurochirurgie a été mise de thème. Pour marquer l’évènement, la société malgache des neurochirurgiens a entamé une conférence débat, des présentations des résultats de recherche faite par

TRANSPORT

Les infrastructures de transport existantes La nature a avantagé la région BOENY de plusieurs atouts physiques, notamment une longue côte de 630km, un vaste réseau de fleuves propices à la navigation maritime et fluviale, un grand port ouvert sur le monde… Hormis cela, elle compte également quelques  ports intermédiaires tels que les Quais ORANGE, le

BOENY: FAMPAHAFANTARANA NY TOMBONTSOA HO AN’NY MPIASA

Ny Ministera ny Asam-panjakana, ny Asa sy ny Lalàna Sosialy dia hanomboka idina eny anivon’ny Faritra 22 eto Madgasikara mba hampahafantatra ny zo sy ny tombotsoan’ny mpiasa izay tra-doza am-perin’asa.(fahafatesana, takaitra vokatry ny ratra, aretina ). Sambany teo amin’ny tantaran’ny Minisitera no hanao hetsika  tahak’izany ka ny Faritry Boeny no nanokafana azy ny 01 hatramin’ny

Jours d’ Idde be à Majunga

IDDE BE teto Mahajanga Natao tany Arrafa, tanàna tsy dia manalavitra loatra an’ny La Mecque Arabia Saodita, ny fivahinianana masina fanaon’ny mpino silamo isan-taona ka nahitana solontena avy eto amin’ny Faritra Boeny ny Zoma 03 ôktôbra lasa  teo. Ka dia nisy ny fanamarihana izany teto Mahajanga tamin’ny alalan’ny IDDE BE izay natao tao amin’ny Moske

Réserve d’Andriamisara : vers une expulsion des riverains

Suite à la descente du Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et son équipe dans le chef lieu de la Commune d’Ambalakida, il y a une semaine, une réunion multipartite s’est tenue au Coco Lodge Mahajanga Be ce Vendredi 03 octobre 2014 et qui a pour but de trouver des solutions pérennes afin d’éviter la

Mitaky fanajana sy fanomezan-danja azy ireo ny Zokiolona

“Fiaraha-monina ho an’ny sokajin-taona rehetra”. Tokony hifanaraka amin’io loha-teny nomena ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Zokiolona 2014 io ny fanajana sy ny fanomezan-danja ny  maha olona efa nahazo taona azy ireny. Izay no voalazan’ny Filohan’ny Fikambanan’ny Zokiolona eto Mahajanga na APA (Association des personnes âgées) tao amin’ny Biraon’ny sampandraharaham-paritry ny Mponina eto Mahajanga nandritra ny

Loharano masina notrandrahana ho rano fisotro madio ao Sitampika, distrikan’Ambato Boeny

Mpandraharaha ara-toe-karena iray ao amin’ny Kaomina Sitampika no nangataka tamin’ny Tale iraisam-paritry  ny Rano eto Mahajanga ny  hikarakarana loharano masina iray avy amin’ny rafia atao hoe Andrafiamisitrika ao Sitampika ihany. Rehefa natao ny fitsirihana rehetra dia  hita fa ampy tsara ny tahirin-drano ao saingy maloto. Nifanaraka ary ilay  mpandraharaha ara-toe-karena sy ny fokonolona ka iry