Polisy sy zandary eto Boeny: miofana hiaro ny harena voajanahary

Atrik’asa momban’ny fiarovana ny harena voajanahary ary fikaroham-bahaolana amin’ny fiarovana ny harena voajanahary no notanterahin’ny ny fikambanana Alliance Voahary Gasy (AVG) tao amin’ny tobin’ny zandarimariam-pirenena kly Jean Philipe teto Mahajanga ny Alatsinainy 20 Oktobra 2014.

Nambaran’Atoa Andry Ralamboson Andriamanga, mpandrindra ankapoben’ny fikambanana AVG fa niainga tamin’ny fahitana fahombiazana sy ho fanarenana ny lesoka vokatry ny  atrik’asa voalohany nataon’ny fikambanana tany Antananarivo ny volana novambra 2013 no nanaovana izao fampahafantarana ny lalàna sy ny fifanakalozana traik’efa izao. Eo ihany koa ny fitadiavana vahaolana hanafoanana ny doro-tanety sy ny fanapotehana ny ala ary ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary.

SIreo zandary sy ny polisim-pirenena, ny mpiasan’ny fadin-tseranana sy ny fitsarana ary ny sampandraharam-paritry ny Tontolo iainana sy Ekolojia ary ny Ala eto Boeny, izay samy tokony ho tompon’andraikitra voalohany avy, amin’ny fisorohana sy famaizana ny fandikan-dalàna momba fanapotehana ny harena voajanahary,  no nasain’ny AVG nandray anjara tamin’ity atrik’asa teto Mahajanga ity.

Nampatsiahy ny Kly Nicolas Tsirivelo, izay nisolo-tena ny Komandin’ny zandarimaria nasionaly fa ny andinin’ny faha 48 sy 112 amin’ny fitsipiky ny zandarimaria 63/253 ny 09 Mai 1963,  dia mamaritra mazava  ny andraikitry ny zandary amin’ny fanaraha-maso ny fitrandrahana sy ny fanondranana ny harena voajanahary.

Ho an’ny polisy kosa dia nanazava Atoa Rakotovelo Jean Luc, Kaomisera divizionera nisolo-tena ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka fa efa nampidirina ao  anatin’ny fandaharam-pianaranan’ireo polisim-pirenena ny lalàna rehetra momba ny fiarovana ny harena voajanahary  ka azo hampiharina tsara amin’ireo minia mandika izany ny famaizana,  ary  ankoatra izay hoy ihany izy dia efa miroso amin’ny fanentanana mialoha ihany koa izy ireo.

Araka izay, ankoatra ny fifanakalozana traikefa, dia tanjon’ity atrik’asa nataon’ny AVG ity hoy ny mpandrindra ankapobeny ny hanaitra sy hampirisika ireo mpisehatra rehetra ireo mba handinika manokana ary hampihatra ireo lalàna mifanaraka amin’ny fandikan-dalàna eo am-pelatanan’izy ireo momba  ny harena voajanahary eto Madagasikara ho fiarovana ireo sisa tavela.

Maro no mahay sy mahalala, misy ary velona sy manan-kery ny lalàna, mitohy hatrany koa ny fanentanana,  fa iza kosa no tena sahy manao famaizana ara-drariny sy hitsiny manoloana izao firongatry ny fandringanana ny harena voajanahary izao? Ny zava-misy aty Mahajanga aloha hatreto dia tompon-daka amin’ny doro-tanety ny faritra avaratra andrefana isan-taona.