TELEFOOD Boeny : le Chef de région en tète de fil

Participez, même en un ariary, car nos contributions collectives permettront à nos amis ruraux de bénéficier de l’aide et des projets agricoles de l’extérieur. Tels étaient les propos  du Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar à l’intention de tous les citoyens de sa circonscription au lancement régional de l’opération TELEFOOD  ce mercredi 29 Octobre 2014. Un évènement annuel marquant la journée mondiale de l’alimentation.


3Nitarika ny mponin'i Mga handrotsaka izay foy ny CR Boeny ny

Le Chef de Région et ses collaborateurs se sont déplacés à la Commune Urbaine de Mahajanga pour être les chefs de fil à  la participation à cette opération de solidarité organisée chaque année par le ministère de l’Agriculture Développement rural par le biais de sa Direction régionale. L’urne transparente destinée à recevoir les dons a été placée devant la Mairie pour une plus de visibilité afin d’inciter la contribution des passants.

Cette année l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation ou FAO a choisi d’appuyer l’agriculture familiale dans le monde. Pour la Région Boeny, elle représente plus de 80% des activités paysannes tous secteurs confondus, riziculture, pisciculture, aquaculture et élevage a déclaré le Directeur régional du développement rural de Boeny. Il a mentionné que 90 000ha de rizières réparties dans les six Districts de la région sont exploitées par l’agriculture familiale, à raison de 0,5ha par famille en moyenne ; c’est-à-dire que 45 000 familles en dépendent directement pour la culture rizicole sans parler des autres produits locaux.

Lors de l’opération TELEFOOD  2013,  plus de 1 200 000 ariary ont été récoltés pour la Ville de Mahajanga. Combinée avec les dons recueillis à travers l’Île, cette somme a été versée directement  à la FAO à titre de participation selon toujours le représentant du ministère de l’Agriculture.

TELEFOOD Boeny: nitarika tamin’ny fandraisana anjara ny Lehiben’ny faritra

Mandraisa anjara, fa na dia ariary aza no arotsakao dia efa zava-dehibe izay raha miara-mientana ny rehetra satria manana andraikitra isika hanampy ireo havan-tsika eny ambanivohitra. Izay no fanentanana nataon’ny  Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar  teo amin’ny Lapan’ny Tanàna Mahajanga ny alarobia 29 oktobra 2014 nitarika ny mpiara-miasa aminy sy ny mponina handray anjara amin’ny hetsika TELEFOOD 2014. Hetsika firaisan-kina fanaon’ny ministeran’ny Fambolena sy Fampiroboroboana ny eny Ambanivohitra isan-taona izay tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an’ny Sakafo.  Ary andraisan’ny faritra 22 anjara amin’ny alalan’ireo sampandraharaham-paritry ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Ny vola voahangona dia arotsaky ny ministera mpiahy any amin’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny Sakafo na ny FAO.

6Nanefa adidy koa ny mpitandro filaminana

Tamin’ity taona ity dia nisafidy hanohana ny fambolena isam-pianakaviana eny ambanivohitra ny FAO. Eto Boeny dia misahana ny 80% n’ny asam-pamokarana any ambanivohitra izy ireo:  ny fambolem-bary sy anana, ny  fiompiana isan-karazany na an-tanety na anaty rano, araka ny fanambaran’ny talem-paritry ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra eto Boeny. Raha ny fambolem-bary no resahana hoy izy dia 90 000ha eo no tanimbary iveloman’ny fianakaviana manodidina ny 45 000. Satria dia tombanana ho 0,5ha ny tanimbary ananan’ny fianakaviana iray. Tsy tafiditra anatin’izay ireo vokatra hafa.

Napetraka ho talaki-mason’ny mpandalo teo anoloan’ny biraon’ny kaomina Mahajanga, ny tontolo andro,  ny vata mangaraharaha mba hanaingana sy hanamorana ny fanomezana an-tsitra-po avy amin’ny olona rehetra.

Nahatratra 1 200 000ariary no voahangona teto Mahajanga tampon-tanàna tamin’ny hetsika TELEFOOD 2013. Natambatra tamin’ireo azo manerana ny nosy ary natolotra ny FAO ho fandraisan’anjaran’i Madagasikara hoy ihany ity talem-paritra ity.