Monthly Archives: novembre 2014

La lutte contre la corruption dans le Boeny: privilégier la prévention

Le recueil des opinions pour une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption (2015-2025) dans la Région Boeny a eu lieu le mercredi 19 novembre 2014 à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Mahajanga et où on a vu la participation des autorités administratives et militaires, de la société civile, des les notables

Zon’ny ankizy ny hanana kopian’ny ny sora-piankohonana

Fifanakalozan-kevitra sy ady hevitra no nentin’ny Fikambanam-ben’ny Firaisamonim-pirenena ho an’ny Ankizy eto Mahajanga nanamarihana ny andro iraisam-pirenena momban’ny zon’ny ankizy tao amin’ny Lapan’ny tanàna Mahajanga, ny 19 novambra 2014. Novelabelarin’Atoa Randrianjafy Solofo Théodore, Mpitsara ao amin’ny Fitsarana ambaratonga Voalohany eto Mahajanga, nandritra io andro io,  ireo lalàna eto Madagasikara sy iraisam-pirenena ny amin’ny tokony hananan’ny

SAC : une politique de l’Etat apprécié dans la région Boeny

Boeny affirme sa volonté de s’avancer dans le sens des normes en  réalisant  le Schéma d’aménagement communal (SAC) au profit de ses 43 Communes. Actuellement, 12 d’entre-elles possèdent cet outil de développement dont  10 ont été déjà approuvés par le ministère d’État chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire. Le 18 novembre

Le Code de la Communication relève de la Constitution

Le 20 novembre 2014, c’était  au tour des agents de la Communication dans la Région Boeny qui ont accueilli l’atelier sur la réappropriation et la réactualisation de l’avant-projet du Code de la Communication à l’Hôtel du Phare Mahajanga. C’était le Directeur général du ministère de la Communication, de l’Information et des Relations avec les Institutions,

Marovoay: ny “tena” asan’ny Solombavambahoaka

Raha fehezina ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy An’Atoa Navony Sahoby, ny Zoma 14 novambra lasa teo, izay Solombavambahoaka voafidy tamin’ny fifidianana naverina ny 29 Aogositra 2014 tao amin’ny Distrikan’i Marovoay,  dia niompana tamin’ny fampahafantarana ny vahoaka ny asan’izy ireo ny ankamaroan’ny laha-teny nifandimby. Ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar no nitarika izany nilaza fa

Fahasalamana eto Boeny: mbola mila hampitomboina ny mpiasa

Nangataka ny hampitomboina ny isan’ny mpiasan’ny fahasalamana any amin’ireo kaominina ambanivohitra vitsivitsy ato anatin’ny Faritra ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar  satria hitany maso ny fahabangana misy nandritra ireo fitsidiham-paritra nataony ka misy fiantraikany amin’ny kalitaon’ny asa fitsaboana any amin’ireny toerana ireny. Teo anatrehan’ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana, ny solotenan’ny Vondrona eropeana, ny UNICEF, ny

Défi du nouveau Commandant du Groupement de la Gendarmerie Boeny : redorer l’image de son Corps

C’est le Lt Col Talany Fred, le nouveau Commandant du Groupement de la gendarmerie de Boeny, un enseignant au sein de l’École Supérieure de la Gendarmerie Nationale de Moramanga,  qui a été nommé à ce poste, il y a plus de deux mois. Renforcer la lutte contre la corruption, c’est ce qu’il a proposé comme

Mampazoto ny mpitsabo ny fanavaozana ny trano sy ny fanatsarana ny fitaovana

Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fahasalamana sy ny Vondrona eropeana  dia nanolotra fitaovana ho an’ny fizaham-pahasalamana sy fitsaboana, ho an’ny fiterahana sy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ny Unicef tamin’ny alàlan’ny Fandaharan’asa fanohanana ny sehatra ara-tsosialy momba ny fahasalamana eny ifotony na PASSOBA-Santé (Programme d’appui aux secteurs sociaux de base)  ho an’ireo CSB eto Boeny

Boeny: nampian-trano ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony hanatsarana ny PND

Faritra be mpisafidy indrindra hanaovana fihaonambe sy atrik’asam-pirenena i Boeny. Tsy latsaky ny roa na telo isam-bolana izany mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ary indray mandeha isaky ny roa volana amin’ny an-davan’andro. Anisan’ny noraisin’ny faritra Boeny, tao amin’ny hotely Les Roches Rouges Mahajanga, ny faram-paran’ny volana oktobra teo ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony ho fanatsarana ny Drafitr’asam-pirenena

EPP Andranomavo-Soalala: le Président réhabilitera la bibliothèque

Suite à un appel lancé par le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar pour la réhabilitation de la bibliothèque de l’Ecole primaire publique de la Commune rurale d’Andranomavo dans le district de Soalala pendant son discours lors de la célébration officielle de la rentrée scolaire  2014 – 2015 pour les élèves des écoles primaires,