Daily Archives: 4 novembre 2014

Fiainana tokony hasandatra mandavan’andro ny kolontsaina

“Omeo aina vao ny hasin’ny Kolontsaina Malagasy, arovy ny harem-pirenena”. Dinik’asa momban’ny fomban-drazana sakalava, fampisehoana dihy isan-karazany sy moraingy ary fitsidihana ireo trano heva nampirantiana ny asa-tànana avy amin’ny faritra Sofia, Analanjirofo, Atsimo Andrefana ary ny avy atsy Kaomôro no nanamarihana ny herinandron’ny Kolontsaina sy ny Asa-tànana teto Mahajanga, andiany faharoa, izay nampitondraina iry loha-hevitra

Bambou: filière porteuse à prospérer dans le Boeny

De la  pépinière à la vente par tige, en passant par les produits de transformation, la filière bambou est un investissement encore peu connu et sous exploité jusqu’ici dans la région Boeny. Parmi les quatre filières de production que le PROSPERER Boeny (Programme de soutien aux pôles de micro – entreprises rurales et aux économies