Daily Archives: 7 novembre 2014

Fandraisana andraikitra manoloana ny rivo-doza: tsy tokony hisalasala intsony ireo mpanabe

Nidinana ifotony indray ny biraom-paritry ny fitantanana ny tandindon-doza na BRGC (Bureau régional de gestion des risques et catastrophes) sy ireo solontenan’ny Sampandraharam-paritry ny fanabeazam-pirenana eto Boeny hijery ny fomba fahazoana sy fampiharana ny fampiofanana natao ny 22 sy 23 okotobra lasa teo, mikasika ny fisorohana ny loza sy fiatrehana ny rivo-doza nomena ireo mpiandraiki-draharahan’ny

Atelier sur la sécurité : une participation massive

La Région Boeny a organisé le mercredi 05 Novembre 2014 un atelier sur la sécurité. La salle de réunion bondée de l’hôtel « Les Roches Rouges » à Mahajanga témoignait l’importance du sujet aux yeux des participants composés d’autorité administrative, civile, militaire, de partenaires socio-économiques, d’opérateurs économiques et de la société civile. Plus de 180 personnes ont

Sekretera jeneraly vaovaon’ny Faritra Boeny: famindram-pahefana

Omaly alatsinainy 03 novambra 2014 no natao ny famindram-pahefana teo amin’Atoa Saïd Ahamad Jaffar, Lehiben’ny Faritra Boeny ankehitriny, izay nisahana ny asan’ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra nandritra ny roa taona (2011-2013), sy Atoa Rakotovao Solofonirina Jacques Roland, izay voatendry hiandraikitra io toerana io araky ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra ny 17 oktobra 2014 lasa teo.