Daily Archives: 11 novembre 2014

Boeny: nampian-trano ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony hanatsarana ny PND

Faritra be mpisafidy indrindra hanaovana fihaonambe sy atrik’asam-pirenena i Boeny. Tsy latsaky ny roa na telo isam-bolana izany mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ary indray mandeha isaky ny roa volana amin’ny an-davan’andro. Anisan’ny noraisin’ny faritra Boeny, tao amin’ny hotely Les Roches Rouges Mahajanga, ny faram-paran’ny volana oktobra teo ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony ho fanatsarana ny Drafitr’asam-pirenena

EPP Andranomavo-Soalala: le Président réhabilitera la bibliothèque

Suite à un appel lancé par le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar pour la réhabilitation de la bibliothèque de l’Ecole primaire publique de la Commune rurale d’Andranomavo dans le district de Soalala pendant son discours lors de la célébration officielle de la rentrée scolaire  2014 – 2015 pour les élèves des écoles primaires,