Daily Archives: 13 novembre 2014

Mampazoto ny mpitsabo ny fanavaozana ny trano sy ny fanatsarana ny fitaovana

Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fahasalamana sy ny Vondrona eropeana  dia nanolotra fitaovana ho an’ny fizaham-pahasalamana sy fitsaboana, ho an’ny fiterahana sy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ny Unicef tamin’ny alàlan’ny Fandaharan’asa fanohanana ny sehatra ara-tsosialy momba ny fahasalamana eny ifotony na PASSOBA-Santé (Programme d’appui aux secteurs sociaux de base)  ho an’ireo CSB eto Boeny