Marovoay: ny “tena” asan’ny Solombavambahoaka

Raha fehezina ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy An’Atoa Navony Sahoby, ny Zoma 14 novambra lasa teo, izay Solombavambahoaka voafidy tamin’ny fifidianana naverina ny 29 Aogositra 2014 tao amin’ny Distrikan’i Marovoay,  dia niompana tamin’ny fampahafantarana ny vahoaka ny asan’izy ireo ny ankamaroan’ny laha-teny nifandimby. Ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar no nitarika izany nilaza fa “ny mitondra ny tenin’ny vahoaka eo anatrehan’ny fahefana mpanatanteraka sy mandany ireo volavolan-dalàna mifanandrify amin’ny tombotsoan’ny firenena no asan’ny solombavambahoaka”.

Nanaporofo izany ny Solombavambahoaka vaovao raha nilaza fa efa nangataka sahady tamin’ny ministra tompon’andraikitra ny amin’ny hanamboarana ny làlana ao anatin’ny Distrikan’i Marovoay, izay efa tena mampikaikaika sy lasa henatra ho an’ny mponina any an-toerana tokoa. Nitondra ny valin-kafatra izy nandritra io lanonana  fametrahana azy io fa hanomboka amin’ny volana novambra 2015 ny fanatsarana ny làlana mirefy 24km miala eo amin’ny Pk 476 amin’ny Lalam-pirenena faha 4 hatrany amin’ny kaominina Ambolomoty Marovoay, izay toerana naha Ben’ny Tanàna azy mialohan’ny  naha-solombavambahoaka azy  izao. Mpamatsy vola avy any ivelany no hiantoka izany ary ny  fanjakana Malagasy kosa no hanamboatra ny làlana ao Marovoay tampon-tanàna, hoy ihany izy.

Nitarika ny lanonana tao amin’ny Kianja Ramarika Marovoay ny Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena misahana ny Faritan’i Mahajanga, Atoa Rémi na Jao Jean, natrehin’ny ministry ny Harena anaty rano sy ny Jono, Ahamad sy ireo Solombavambahoaka avy amin’ny Distrika samihafa eto amin’ny Faritany Mahajanga, ny mpanolotsaina manokan’ny Praiministra.

Nofon-kena mitam-pihavanana sy fanolorana omby tao Amboromalandy avy amin’ny  Solombavambahoaka  ary baolina kitra 5 sy harato avy amin’ny ministra Ahamad, no nanohizana ny lanonana.

S

Marovoay : le « vrai » rôle d’un Députe à l’honneur

L’installation officielle, le Vendredi 14 Novembre dernier, du Député Navony Sahoby, nouvellement élu dans le District de Marovoay le 29 Août 2014,  a été surtout marquée par l’explication à l’assistance du vrai rôle des Députés afin que la séparation du pouvoir soit respectée entre l’exécutif et le législatif.  Au Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar d’introduire que « les députés sont chargés de transmettre les aspirations populaires au gouvernement et aussi, d’adopter des projets de lois conformes au développement du pays ».

Son intervention auprès du Ministre des Travaux Publics, plaidoyer la réhabilitation des routes du District de Marovoay, fait preuve à ses électeurs l’intégrité de l’implication du Député à ses devoirs. En effet, il a  rapporté ce jour de cérémonie que les travaux de  bitumage des 24km de route qui sépare la RN4 au Pk 476 à la Commune Rurale d’Ambolomoty Marovoay, où il a été Maire pendant plus de sept ans,  débuteront  au mois de  novembre 2015.  Les travaux seront financés par les bailleurs de fonds étrangers. Quant  aux routes dans le centre ville de Marovoay, elles seront également réhabilitées, mais au frais du gouvernement Malagasy,  a-t-il promis.

La cérémonie dans le Stade de Ramarika a été présidée par le Vice-président de l’Assemblée Nationale en charge de la province de Mahajanga, Mr Rémi dit Jao Jean. Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Ahamad, des députés de quelques Districts de la province de Mahajanga, et le Conseiller Spécial du Premier Ministre ont été également présents.

Un déjeuner suivi d’un don d’un zébu du Député pour la foule et 5 ballons et des filets du Ministre Ahamad pour les  jeunes de la commune rurale d’Amboromalandy ont clôturé la cérémonie.