Monthly Archives: novembre 2014

Fandraisana andraikitra manoloana ny rivo-doza: tsy tokony hisalasala intsony ireo mpanabe

Nidinana ifotony indray ny biraom-paritry ny fitantanana ny tandindon-doza na BRGC (Bureau régional de gestion des risques et catastrophes) sy ireo solontenan’ny Sampandraharam-paritry ny fanabeazam-pirenana eto Boeny hijery ny fomba fahazoana sy fampiharana ny fampiofanana natao ny 22 sy 23 okotobra lasa teo, mikasika ny fisorohana ny loza sy fiatrehana ny rivo-doza nomena ireo mpiandraiki-draharahan’ny

Atelier sur la sécurité : une participation massive

La Région Boeny a organisé le mercredi 05 Novembre 2014 un atelier sur la sécurité. La salle de réunion bondée de l’hôtel « Les Roches Rouges » à Mahajanga témoignait l’importance du sujet aux yeux des participants composés d’autorité administrative, civile, militaire, de partenaires socio-économiques, d’opérateurs économiques et de la société civile. Plus de 180 personnes ont

Sekretera jeneraly vaovaon’ny Faritra Boeny: famindram-pahefana

Omaly alatsinainy 03 novambra 2014 no natao ny famindram-pahefana teo amin’Atoa Saïd Ahamad Jaffar, Lehiben’ny Faritra Boeny ankehitriny, izay nisahana ny asan’ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra nandritra ny roa taona (2011-2013), sy Atoa Rakotovao Solofonirina Jacques Roland, izay voatendry hiandraikitra io toerana io araky ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra ny 17 oktobra 2014 lasa teo.

Fiainana tokony hasandatra mandavan’andro ny kolontsaina

“Omeo aina vao ny hasin’ny Kolontsaina Malagasy, arovy ny harem-pirenena”. Dinik’asa momban’ny fomban-drazana sakalava, fampisehoana dihy isan-karazany sy moraingy ary fitsidihana ireo trano heva nampirantiana ny asa-tànana avy amin’ny faritra Sofia, Analanjirofo, Atsimo Andrefana ary ny avy atsy Kaomôro no nanamarihana ny herinandron’ny Kolontsaina sy ny Asa-tànana teto Mahajanga, andiany faharoa, izay nampitondraina iry loha-hevitra

Bambou: filière porteuse à prospérer dans le Boeny

De la  pépinière à la vente par tige, en passant par les produits de transformation, la filière bambou est un investissement encore peu connu et sous exploité jusqu’ici dans la région Boeny. Parmi les quatre filières de production que le PROSPERER Boeny (Programme de soutien aux pôles de micro – entreprises rurales et aux économies