Sekretera jeneraly vaovaon’ny Faritra Boeny: famindram-pahefana

Omaly alatsinainy 03 novambra 2014 no natao ny famindram-pahefana teo amin’Atoa Saïd Ahamad Jaffar, Lehiben’ny Faritra Boeny ankehitriny, izay nisahana ny asan’ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra nandritra ny roa taona (2011-2013), sy Atoa Rakotovao Solofonirina Jacques Roland, izay voatendry hiandraikitra io toerana io araky ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra ny 17 oktobra 2014 lasa teo.

Nambaran’ny Lehiben’ny Faritra Boeny fa zava-dehibe tokoa ny hanana an’Atoa Rakotovao Solofonirina Jacques Roland ho Sekretera jeneraly satria heverina fa afaka hitondra fampandrosoana ho an’ny Faritra izy noho ny traikefa izay nananany raha tsy hilaza afa-tsy naha Talem-paritry ny Fampandrosoana ny any ambanivohitra azy nanomboka ny taona 2007 hatramin’ny volana septambra 2014   teto Boeny fotsiny ihany aza.

Azo faritana ho roa ny asan’ny Faritra, hoy ihany izy nanohy ny lahateny teo anatrehan’ireo Tale sy tompon’andraikitra isan-tsokajiny nanatrika ny lanonana, dia voalohany, ny fanampiana ny kaominina, faharoa, ny fampandrosoana ny faritra amin’ny ankapobeny.

Nilaza ny fahavononany amin’ny asa rehetra kosa ny Sekretera jeneraly vaovao ho tombotsoan’ny Faritra Boeny hatrany.  Vonona handray sy handinika ireo tsikera amin’ny fo madio koa ny tenako hoy izy entina manatsara zavatra satria ny fampandrosoana ny maro no tanjona.

Marihina fa Atoa Rakotovao Solofonirina Jacques Roland ihany koa no delegen’ny antoko HVM na ny Hery Vaovao ho an’i Madagasikara eto amin’ny Distrika ny Mahajanga I. Heverina noho izany fa eo amin’ny toerana ilàna azy no misy ity tompon’andraikitra ity mba hitondra avo ny reharehan’ny Boeny.

1-1Ny SG teo aloha (à g.) sy ny SG vaovao (à dr.)

Nouveau Secrétaire général de la Région boeny : passation de service

Le nouveau Secrétaire Général de la Région Boeny, Monsieur Roland Solofonirina Jacques Rakotovao,  a pris ses fonctions mardi 03 Novembre 2014, après avoir effectué la passation de service avec l’actuel Chef de Région Saïd Ahamad Jaffar, qui occupait ce poste durant deux ans (2011-2013). Ce dernier s’est réjoui de sa présence dans l’équipe à cause de ses expériences acquises au sein de la Direction Régionale du Développement Rural Boeny durant de nombreuses années. De continuer, il a résumé en deux phrases les rôles de la Région dans la communauté, à savoir, l’appui aux communes et la coordination de toutes les actions de développement régional.

Quant au nouveau Secrétaire général, il a annoncé sa disponibilité, devant l’assistance composée des directeurs et des responsables, et a promis d’apporter toutes ses expériences dans l’intérêt de la région Boeny. Il s‘est même versé dans la confidence comme quoi toute critique constructive est le bienvenu pour que le développement régional est une réalité. Notons, qu’il est également le délégué du parti présidentiel Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) dans le District de Mahajanga I. On peut dire alors qu’il est l’homme là où il faut.