Zon’ny ankizy ny hanana kopian’ny ny sora-piankohonana

Fifanakalozan-kevitra sy ady hevitra no nentin’ny Fikambanam-ben’ny Firaisamonim-pirenena ho an’ny Ankizy eto Mahajanga nanamarihana ny andro iraisam-pirenena momban’ny zon’ny ankizy tao amin’ny Lapan’ny tanàna Mahajanga, ny 19 novambra 2014.

Novelabelarin’Atoa Randrianjafy Solofo Théodore, Mpitsara ao amin’ny Fitsarana ambaratonga Voalohany eto Mahajanga, nandritra io andro io,  ireo lalàna eto Madagasikara sy iraisam-pirenena ny amin’ny tokony hananan’ny ankizy sy ny tanora ny kopia sy ny kara-panondrom-pirenena.

Nambarany fa mbola maro ny olona tsy manana ny kolontsaina manao filazam-pahaterahana, fanambarana fahafatesana ka lasa olana ho an’ny fiaraha-monina izany ankehitriny. Efa manao ezaka nefa ny Fitsarana hoy izy, ho fanarenana izany, amin’ny fanaovana ny sora-piankohonana faobe mba ho fanampiana ny sarambabem-bahoaka sy ireo olona marefo.

S

Manoloana izany dia tanjona amin’izao hetsika izao ny fanentanana ireo Ray aman-dReny rehetra tsy hovarimbariana amin’ny hoavian’ireny ankizy ireny sy hiaro ny zony tsirairay eo amin’ny lafiny sosialy araka ny kabary nifandimbiasan’ireo manam-pahefana izay notarihin-dRtoa Adéline Saidibary izay nisolotena ny Lehiben’ny Faritra Boeny,  sy ireo avy amin’ny Sampandraharam-paritry ny mponina ary ny Polisim-pirenena miaro ny zaza tsy ampy taona.

Nifarimbona nanatontosa ity loabary an-dasy nankalazana ny andron’ny Zon’ny ankizy ity ny Ong Enda Océan indien, ny Caritas France ary ny Secours Catholique. Tanjon’izy ireo ny hiara-hijery miaraka amin’ireo tompon’andraikitra eto an-toerana, ny paika vaovao hanatsarana sy hibanjinina ny hoavin’ny Zaza malagasy.

Nandray anjara mavitrika tao ihany koa ireo fikambanana eto an-toerana sy ireo Sefo fokontany 26 ato anatin’ny kaomina Mahajanga ary ny solontenan’ny fampianarana misahana ny fiarovana ny zon’ny ankizy.