Daily Archives: 9 décembre 2014

La corruption pratiquée par des membres du BIANCO ?

La corruption au  sein du BIANCO ? Une des questions pertinentes posées par le RPDC au BIANCO Mahajanga lors de la séance de Questions-Réponses qui s’est tenue au siège même du bureau  d’anti-corruption à Mahajanga Be le vendredi 28 Novembre 2014. Mr Eugène,  leader actuel du RPDC (Réseau Provincial de Défense des Consommateurs) et porte-parole lors de

Folo taona niasana ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana eto Mahajanga

Mbola mila fanentanana ny olom-pirenena sy ny olom-pitondrana amin’ny fahasahiana mitory ny raharaha ifanolanany amin’ny fanjakana aty amin’ny faritra. Mbola mibahan-toerana mantsy aty ny kolontsaina tsy mitory fanjakana,  toe-javatra izay miteraka tsy fandrosona.  Izay no nasongadin’ireo mpizaika avy aty amin’ny faritra sy ireo vahiny mpiara-miasa amin’ny fanjakana malagasy nandritra ny fikaonandoha nanamarihana ny faha-10 taona

Samy miandraikitra ny fanarahamaso ny fifidianana ireo tompon’andraikitra

Tonga hijery ireo fitaovana hampiasaina mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana eto amin’ny Faritra Boeny ny iraka manokana avy amin’ny CENI-T notarihin’Atoa Alberto Daniel, Talen’ny sampandraharahan’ny asa Informatika sy Atoa Simon Pierre, mpanolontsaina teknikan’ny Pacem ary ny “Expert-ny  Vondrona iraisam-pirenena Frankôfônia (Oif), ny 27 sy 28 Novambra 2014 lasa teo. Ny nanombohana izany dia ny