Daily Archives: 24 décembre 2014

Fitokanana ny Ivon-toerana fanatsarana sy fampitomboan-taranaka ao Amborovy

Tsy ny ranomasina sy ny tora-pasika ihany no hahafantarana an’Amborovy  fa ny fisian’ny toerana fiofanana momba ny fiompiana ihany koa dia ny CFAGAM (Centre de Formation et d’Amélioration Génétique à Mahajanga)  ary natao ny lanonam-pitokanana azy ity ny 22 Desambra 2014. Nanome voninahitra ny lanonana ny Fanjakana foibe notarihin’ny Minisi-panjakana miandraikitra ny Foto-drafitr’asa,  ny Fampitaovana

Ho renivohitra mamin’ny olona i Mahajanga!

Tianay i Mahajanga ka tsy maintsy ataonay ho lasa Renivohitra mamin’ny olona! Hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny Alatsinainy 22 desambra 2014, raha nitanisa ireo foto-drafitr’asa maromaro, notokanany sy vao ho atomboka  eto Mahajanga ny tenany. Fitokanana trano sekoly iray avy amin’ny ny fikambanana tsy miankina Ecoles du Monde tao Besely, Mahajanga II, no nanombohan’ny