Fitokanana ny Ivon-toerana fanatsarana sy fampitomboan-taranaka ao Amborovy

Tsy ny ranomasina sy ny tora-pasika ihany no hahafantarana an’Amborovy  fa ny fisian’ny toerana fiofanana momba ny fiompiana ihany koa dia ny CFAGAM (Centre de Formation et d’Amélioration Génétique à Mahajanga)  ary natao ny lanonam-pitokanana azy ity ny 22 Desambra 2014.

Nanome voninahitra ny lanonana ny Fanjakana foibe notarihin’ny Minisi-panjakana miandraikitra ny Foto-drafitr’asa,  ny Fampitaovana ary ny Fanajariana ny Tany Atoa Rivo Rakotovao, notronin’ny Talen’ny Kabinetran’ny  fiadidina ny  Repoblika Atoa Rabary Njaka  sy ministra vitsivitsy, ny Minisitra mpiahy mivantana ity sehatra ity, Atoa Randriamampionona  Joseph  Martin na i Dadafara ary ireo manam-pahefana eto an-toerana notarihin’ny  Lehiben’ny Faritra Boeny Atoa Saïd  Ahamad  Jaffar.

STamin’ny andron’ny Repoblika voalohany no tena niasa tanteraka ity toerana ity hoy ny Lehiben’ny Faritra nampatsiahy.  Nanome tombony lehibe ho an’i ireo mpiompy teto Boeny izany, izay velombolo ankehitriny satria niverina amin’ny laoniny indray ity toerana ity. Nandrisika ireo tantsaha mpiompy eto Amborovy ihany koa izy mba handray anjara amin’ireo fiofananana misy ato satria efa eto amin’ny Fokontany honenan’izy ireo ihany no misy ny toeram-piofanana.

Tsy mitaky mari-pahaizanana  be fa rehefa mahay mamaky teny sy manoratra ny mpiofana dia efa afaka manovo fiofanana ato ka tombony hoan’ireo mpiompy izany hoy ny Solom-bavam-bahoaka  voafidy teto Mahajanga Atoa Nicolas  Stephan.  Notsindriany mafy ankoatra izay ny  fijalian’ny vahoaka amin’ny rano eto Amborovy, nefa dia 07 Km monja miala an’i Mahajanga renivohitra no misy azy.

Ny minisitry ny Fiompiana sy Fiarovana ny biby,   Randriamampionona Joseph Martin kosa dia nilaza fa ezaka lehibe nataon’ny Ministera izao mba ahafahana manaparitaka ny politikan’ny Fanjakana momba ny  fampiroboroboana  sy ny fampitomboana ny vokatra eo amin’ny fiompiana. Azo antoka ireo mpiofana mivoaka eto satria dia misy tanteraka ny lamina matotra eo ampiofanana  ary mahazo taratasy fanamarinam-piofanana izy ireo. Hoy izy.

Na inona sehatra misy ny Malagasy isan’isany hoy kosa ny Minisi-panjakana Rivo Rakotovao,  rehefa vonona  ianao dia midika fa efa mampandroso sahady ny firenena  izany.

SFizarana fanamarinam-piofanana ho an’ireo mpiofana andiany voalohany miisa 20 mitondra ny anarana SANTATRA 2014 sy fitsidihana  ireo toeram-piompiana omby, kisoa, ondry ,  bengy ary akoho amam-borona  sy  ireo trano heva  nampisehoana  ireo vokatra momban’ny Fiompiana no namaranana ny fitokanana.