Monthly Archives: décembre 2014

Région Boeny : se veut être le fer de lance contre la corruption

La Région Boeny était parmi les 9 bureaux Administratifs sur les 50 récompensés par la branche territoriale du Bureau Indépendant Anti-corruption de Mahajanga pour leur respect des standards de service imposés par la Primature au mois d’Avril dernier lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption et du 10ème anniversaire

Coordonner les activités environnementales pour des résultats efficaces

L’atelier de planification des acteurs environnementaux de la Région Boeny s’est effectué le 4 Décembre 2014 à l’hôtel Coco Lodge Mahajanga Be. Les partenaires techniques et financiers des acteurs environnementaux se sont donc donnés  rendez-vous pour présenter leurs réalisations 2014 et leurs canevas du plan  de travail annuel 2015. Le ministère de l’Environnement et de

La corruption pratiquée par des membres du BIANCO ?

La corruption au  sein du BIANCO ? Une des questions pertinentes posées par le RPDC au BIANCO Mahajanga lors de la séance de Questions-Réponses qui s’est tenue au siège même du bureau  d’anti-corruption à Mahajanga Be le vendredi 28 Novembre 2014. Mr Eugène,  leader actuel du RPDC (Réseau Provincial de Défense des Consommateurs) et porte-parole lors de

Folo taona niasana ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana eto Mahajanga

Mbola mila fanentanana ny olom-pirenena sy ny olom-pitondrana amin’ny fahasahiana mitory ny raharaha ifanolanany amin’ny fanjakana aty amin’ny faritra. Mbola mibahan-toerana mantsy aty ny kolontsaina tsy mitory fanjakana,  toe-javatra izay miteraka tsy fandrosona.  Izay no nasongadin’ireo mpizaika avy aty amin’ny faritra sy ireo vahiny mpiara-miasa amin’ny fanjakana malagasy nandritra ny fikaonandoha nanamarihana ny faha-10 taona

Samy miandraikitra ny fanarahamaso ny fifidianana ireo tompon’andraikitra

Tonga hijery ireo fitaovana hampiasaina mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana eto amin’ny Faritra Boeny ny iraka manokana avy amin’ny CENI-T notarihin’Atoa Alberto Daniel, Talen’ny sampandraharahan’ny asa Informatika sy Atoa Simon Pierre, mpanolontsaina teknikan’ny Pacem ary ny “Expert-ny  Vondrona iraisam-pirenena Frankôfônia (Oif), ny 27 sy 28 Novambra 2014 lasa teo. Ny nanombohana izany dia ny

SOS au défrichement incontrôlable dans le district d’Ambatoboeny

Le 25 novembre 2014, un atelier d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action sur le défrichement s’est déroulé à l’Ex Don Bosco Mangarivotra. Les ONG, les associations ainsi que les journalistes de la Région Boeny étaient invités dans le but d’élaborer ensemble des résolutions adéquates aux problèmes de la dévastation des forêts. Mr

Boky: tiako, vakiako, hajaiko

Loharano fitrandrahana ny fahalalana ny famakiam-boky. Izay no nasongadin’ireo manampahefana notarihin’Atoa Hemedy, Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, nandritra ny lanonam-panokafana ny Tsenaben’ny Boky andiany faha-10 tao amin’ny Lapan’ny Tanànan’i Mahajanga ny 26, 27, 28 Novambra 2014. Miisa 11 ny tranom6boky eto antampon-tanànan’i Mahajanga, ka enina amin’izy ireo  an’ny Kaomina, ankoatr’izay an’ny Fikambanana mpiara-mamaky baiboly, ny Lycée,