Samy miandraikitra ny fanarahamaso ny fifidianana ireo tompon’andraikitra

Tonga hijery ireo fitaovana hampiasaina mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana eto amin’ny Faritra Boeny ny iraka manokana avy amin’ny CENI-T notarihin’Atoa Alberto Daniel, Talen’ny sampandraharahan’ny asa Informatika sy Atoa Simon Pierre, mpanolontsaina teknikan’ny Pacem ary ny “Expert-ny  Vondrona iraisam-pirenena Frankôfônia (Oif), ny 27 sy 28 Novambra 2014 lasa teo.

Ny nanombohana izany dia ny fitsidihina ara-mpomba ofisialy tao amin’ny biraon’Atoa Rakotovao Jacques Roland Sekretera Jeneralin’ny Faritra Boeny ary nontronin’Atoa Bazezy Vanombe Clavelah Roslan, Talen’ny Fandraharahanan’ny Lafitany.

SNambaran’izy ireo tamin’ity fotoana ity fa milamina ny fiaraha- miasa amin’ny CENI-T sy ny mpitandro filaminana tamin’ny fifidianana lasa izay ary samy miandraikitra ny fanarahamaso ny fifidianana izahay tompon’andraikitra aty amin’ny Faritra noho izany dia irariana ny fitohizany asa.

Taorian’izay dia nitsidika ny ivo-toerana informatikan’ny Faritra Boeny, ny Distrika Mahajanga I sy II, ny Fokontany Mahabibokely sy ny Fokontany Belobaka ary ny Fokontany Amparemahitsy izy ireo mba hanoro-hevitra ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’ny fandaminana ny lisim-pifidianana sy ny tsy hiverimberenan’ny anarana ao anatiny.

Ny tanjonan’izao fitsidihina aty ifotony izao dia mba hisian’ny fanamboarana sy fanitsiana ary hanatsarana ny fanaraha-maso amin’ny fifidianana hotanterahina sy hijery ny paik’ady sy fitaovana napetrakin’ny Oif mba tsy hisian’ny olana amin’ny manaraka.