Botry telo tratra nitondra antsokosoko hazo sarobidy

Botry miisa telo mpitondra entana avy any amin’ny Distrikan’i Besalampy,  Faritra Melaky no tratra teo amin’ny seranan’ny Botry Mahajanga Be,  nitondra hazo sarobidy antsoina hoe Manary na Voambôna, fantatry ny maro amin’ny anarana  hoe “Palissandre” ny fiandohan’ny volana janoary 2015.

 Io no tatitra nataon’ny Talem-paritry ny tontolo iainana sy ny ekolojia ary ny ala eto Boeny, Rtoa Rakotoarimanana Josette Evelyne ny 10 janoary teo izay nanome baiko avy hatrany ny  hitaterina ao amin’ny tokontanin’ny Biraom-paritry  sampandraharaha indraiketany  ireo hazo sarobidy tratra ireo ahafahana manara-maso azy akaiky mandra-pahavitan’ny fanadihadiana amin’ny tompon’entana.

SMarihina fa ny roa tamin’ireo botry telo tratra ireo, Valisoamirada sy Maromahay,  no tafiantsona  teo amin’ny seranan’ny Botry Mahajanga Be. Ilay fahatelo, mitondra ny anarana Valisoa kosa dia rendrika tany amin’ny sisin-dranomasin’ny Kaomina  Belobaka ao amin’ny Distrikan’ny Mahajanga II, rehefa nafefiky ny tafio-drivotra nandritra ny  vanim-potoanan’ny ora-mikija teto Boeny ny herinandro lasa teo.

SMiisa 250 eo ireo hazo tratra tamin’ireo botry telo ireo ary mbola  misy hazo sasany karohina eny amin’ny manodidina ny toerana naha-rendrika ny botry  Valisoa araka ny fanazavan-dRtoa Talem-paritra satria hoy izy efa nisy naka mialohan’ny fotoana nahatongavan’ireo tompon’andraikitry ny sampandraharahan’ny ala teny an-toerana ny tao anatin’ity botry ity.

Nanazava Rtoa Tale fa ny antony nisamborana ireo hazo ireo dia nohon’ny tsy maha ara-dalàna ny taratasiny fa indrindra  ny hazo Manary hoy izy dia anisan’ny zava-maniry voafehin’ny Fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny fivarotana ireo zava-maniry sy biby  voasokajy ho harem-pirenena mihalany tamingana  na  “CITES” (Convention on International Trade in Endangered Species) ka misy fepetra hentitra ny fitrandrahana azy araka iza