Daily Archives: 16 mars 2015

Fampihavanam-pirenena: “ny lasa niaraha-nodiavina, ny ankehitriny iaraha-miatrika, ary ny ho avy iaraha-manorina”

Ny fehin-kevitra nivoaka tamin’ny fankan-kevi-paritra nokarakarain’ny FFKM, ny 05, 06, 07 Martsa taty amin’ny Faritra Boeny, mikasika ny fampihavanam-pirenena dia nalaina avy ao amin’ny lalam-panorenena sy rafi-panjakana ary ny Fanjakana tsara tantana izay milaza fa firenena iray ny vahoaka Malagasy ka mivondrona ho fanjakana masi-mandidy, tokana, repoblikana ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakana sy ny finoana.

« Le désir d’un Chef est un ordre » : le message du PM bien transmis dans le Boeny

Le Chef de la Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar a invité tous les Responsables administratifs régionaux de Boeny à une réunion d’information sur les recommandations du Premier Ministre le mercredi 11 mars 2015 au Bloc administratif Ampisikina. Le Chef de Région a rappelé qu’en attendant les décrets d’application des nouvelles lois sur les Collectivités territoriales