Daily Archives: 24 mars 2015

Faritra Boeny: misy fanantenana ny fivelaran’ny tany ho rakotra Ala

Raha ny 21 mars no Andro iraisam-pirenena ho an’ny Ala, izay nomena loha-hevitra hoe Ala, Toetr’andro, Fiovaovan’ny toetr’andro, dia ny zoma 20 febroary 2015 no nomarihina izany ho an’ny teto Boeny. Fikojakojana, fihavana sy fanadiovana ny  manodidina ireo zanakazo isam-potony, miisa 17 000 izay novolena tamin’ny taom-panokafana ny fambolen-kazon’ny Faritra ny 04 febroary lasa teo,  no