Boeny-Afrika atsimo: ny fampandrosoana ara-toe-karena no voalohany eo amin’ny fiaraha-miasa

Tonga nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar ny masoivohon’i Afrika atsimo, Atoa Gert Grobler ny alarobia 18 martsa 2015 tao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga.

Novelabelarin’iry solontenam-panjakana malagasy avy hatrany ny zava-misy eto amin’ny Faritra. Anisan’izany ny fanana akora fototra maro fa ny vola enti-manodina azy ireny no tsy misy ka ilana fiaraha-miasa mivantana amin’ireo mpandraharaha Afrikana Tatsimo.

Maro hoy ihany izy ny sehatra azo hiaraha-mitrandraka toy ny harena an-kibon’ny tany, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fizahantany ekôlôjika sy arkeôlôjika, ny fitanterana, indrindra ny an-dranomasina. Efa tena mila fanamboarana mantsy ny seranan-tsambon’i Mahajanga hoy ny Lehiben’ny Faritra satria efa tamin’ny 1932 no nanorenana azy. Miha-tototry ny fasika tsy mitsahatra ankehitriny io seranan-tsambo io, noho izy miorina eo amin’ny vavaranon’i Betsiboka.

Namaly ny masoivohon’i Afrika atsimo, Atoa Gert Grobler fa mifanojo ny fanirian’ny Lehiben’ny Faritra Boeny sy ny anton-diany eto Mahajanga. Satria ny fampandrosoana ara-toe-karena no voalohany amin’izany. Ary miampy ireo ny sehatry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny angovo azo havaozina, ary ny fitanterana. Ka nanamafy izy fa mifantoka amin’ny fitrandrahana ireo sehatra ireo no tena vain-dohan-draharahan’izao fitsidihana amin’ny fomba ofisialy an’i Mahajanga izao. Roa andro ny faharetan’ny dian’ny masoivohon’i Afrika atsimo eto Mahajanga.

SToerana maromaro, izay mifandraika amin’ireo sehatra voalaza etsy ambony ireo no hotsidihany, toy ny faritra arovana sady fitsangatsanganana Reniala ao Antanimasaja, ny tora-pasiky ny Village touristique izay misy fanamboarana goavana amin’izao fotoana, ny Oniversiten’i Mahajanga eny Ambondrona ary ny Seranan-tsambo ao Mahajanga Be. Ankoatra ireo, dia hisy fihaonana maromaro koa ho tanterahiny, toy ny ao amin’ny Kaomina ambonivohitr’i Mahajanga, ary amin’ireo mpandraharaha tsy miankina sy ny tompon’andraiki-paritra ara-panjakana misahana ireo sehatra iompanan’ny fiaraha-miasa.

Boeny-Afrique du sud: la coopération économique en premier lieu L’Ambassadeur de l’Afrique du Sud résidant à Madagascar, Mr Gert Grobler a effectué une visite de courtoisie auprès du Chef de la Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar le mercredi 18 mars 2015 au Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga.

Le représentant de l’Etat a commencé par la description des potentiels économiques de la Région, surtout sa richesse en matières premières dont l’exploitation et la transformation souffrent de financement nécessaire, a-t-il indiqué.

Aussi, la coopération directe avec les investisseurs africains serait la bienvenue pour la région. Il a continué que les coopérations peuvent s’étaler sur différents domaines d’activités économiques, telles les mines, l’agriculture, l’élevage, le tourisme écologique et archéologique, le transport. Le CR Boeny a insisté sur le transport maritime, plus précisément sur le financement de la rénovation du port de Mahajanga lequel étant construit en 1932. Et dont l’implantation à l’embouchure de Betsiboka entraînant un ensablement progressif ne fait qu’affaiblir la capacité d’accueil de cette infrastructure maritime, expliquait toujours le Chef de Région.

SFaisant suite à l’exposé du CR Boeny , l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud, Mr Gert Grobler, affirmait que leurs objectifs de coopération s’accordent parfaitement car ils se focalisent surtout sur les domaines économiques. En outre, l’Afrique du Sud veut également, ajoutait le Diplomate, s’impliquer dans d’autres secteurs comme l’enseignement supérieur et les recherches scientifiques, l’énergie renouvelable, et les transports terrestres. La visite de l’Ambassadeur à Mahajanga durera deux jours, durant lesquels il effectuera des visites sur plusieurs sites concernés par les différents secteurs suscités, entre autres le parc botanique Reniala à Antanimasaja, la plage du Village touristique où un grand projet de rénovation est en cours, l’Université de Mahajanga à Ambondrona et le port à Mahajanga Be. Des rencontres avec les acteurs économiques et des responsables administratifs régionaux sont également prévues dans son programme à Mahajanga.