“Manafoana ny elanelana ny fitiavana” hoy ny FFKM

Notontosaina tao amin’ny Eklesia Episkopaly Malagasy Santa Lioka tao Manga Mahajanaga ny fandraisana ny anaran’ireo tompon’andraikitra ara-panjakana, mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana samy hafa ary ny fikambanana isan-karazany, izay handray anjara amin’ny dinika fampihavanam-pirenena sy ny fanorenana Madagasikara vaovao, ny 01 Martsa 2015.  Nampiarahina tamin’ny fotom-pivavahana iraisampinoana izany, izy notarihin’ny FFKM avy eto amin’ny Faritra Boeny.
SNy 05, 06, ary 07 Martsa 2015 izao no hanatanterahan’ny FFKM ny fampihavanam-pirenena aty amin’ny Faritra ka ao amin’ny Tranoben’ny kolontsaina Mahajanga no hanaovana izany. Miisa 186 ireo mpandray anjara andrasana amin’io fotoana io, ka ny 16 amin’ireo dia avy amin’ny FFKM, 20 solo-tenan’ny fitondram-panjakana ary 150 avy amin’ny mpitondra fikambanana maro samy hafa sy ireo Ray aman-dreny ara-drazana sy ara-pinoana.
Marihina fa ny teny faneva nanorenana izao fampihavanam-pirenena izao dia nalaina avy amin’ny epsitily ho an’ny Efes: 2-14 izay milaza “Fa Izy no fihavanatsika, Izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana…”,  ary mbola nohamafisin’ny Pastera Rakotomalala,  Filohan’ny FFKM eto Mahajanga nandritra ny toriteniny fa ny fitiavana dia manafoana ny elanelana ka hampisy ny fiadanana.  Ka ny olona hampihavanin’ny kristy dia manaiky ny fitiavana hoy ihany izy.

SSolon-tena dimy avy amin’ny Fiadidina ny fitondrana no nanotrona izany fotoam-panomanana izany ary nanatrika teo  ireo mpitondra fanjakana eto an-toerana, notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra Boeny, Atoa Rakotovao Rolland.