Daily Archives: 24 juin 2015

Ala honko: hampitomboina avo roa heny ny fambolena sy fiarovana

137 hektara ny velaran-tany voavoly honko tao anatin’ny Kaominina Boanamary  ny taon-dasa. Ho ampitboina avo roa heny izany ezaka izany ary ho hentitra ny fanaraha-maso ireo mpitetitetika ny ala honko. Io no nambaran’ny Talen’ny kabinetran’ny ministeran’ny Harena anaty rano sy ny Jono, Atoa Hevidrazana Jean Lys nandritra ny fanokafana ny foara Ala honko misôma ny