Monthly Archives: juin 2015

Nahomby ny fanentanana ny fiarovana ny aretina tazomoka

Notontosaina ny 28 Mai 2015 teo anoloan’ny Lapan’ny tanànan’i Mahajanga ny fankalazana ny andro maneran-tany mikasika ny fanentanana ny ady amin’ny aretina tazomoka. Izany dia nontron’Atoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miomban’antoka iraisam-pirenena misahana ny  fahasalamana ary ny reny sy ny zaza, ny  OMS, ny Unicef ary ny Usaid izay nisahana ny famatsiam-bola. Navoitran’izy ireo

Mila fahaiza-mitantana sy mikajy ny ala honko ny mponina ao Boanamary

Ho tanterahina ny 19 sy 20 Jona 2015 ho avy izao ao amin’ny kaomina Boanamary distrikan’i Mahajanga II ny hetsika «ala honko misôma ». Izao hetsika izao dia entina hanatsarana ny fitantanana maharitra ny ala honko ao Boanamary araka ny fanazavana nentin’ny Fikambanana Komanga eto Mahajanga ho  fiarovana ny ala honko izay mihasimba sy potika noho

Groupement de la Gendarmerie de Boeny : « il n’y aura pas d’officiers de salon chez nous » dixit le nouveau Commandant

En huit mois, le groupement de la gendarmerie de Boeny a changé de nouveau de Commandant. Le Lt Col Talany Fred, ayant été nommé à ce poste le mois d’Octobre 2014 a passé le sabre de commandement au Lt Col Faha Bienvenu le vendredi 29 mai dernier 2015. La cérémonie militaire de passation s’est déroulée

Mari-pototra ny fisian’ny tamban-jotrana mpangalatra omby eto Mahajanga

Io no voalzan’ny Komandin’ny vondron-tobim-paritanin’ny Zandarimariam-pirenena eto Mahajanga ny Kly Rabearison Charles raha nanao tatitra tamin’ny vahoaka tamin’ny haino aman-jery ny tenany ny Alakamisy 28 mai 2015 mikasika ny fisian’ny tamban-jotrana mpangalatra omby eto Mahajanga. Nanazava izy fa efa misy tokoa ankehitriny eto Mahajanga ny tamban-jotrana mpangalatr’omby ary efa maro ireo mpikambana ao anatiny no