Paika 5S japoney: nahomby ny fampiharana teny anivon’ny CSB valo eto Mahajanga

Miteraka vokatra tsara sy toe-tsaina vaovao nefa tsy mitaky volabe ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny asa amin’ny alàlan’ny 5S hoy ny Fiaraha-miasa iraisam-pirenena japoney na JICA (Japan International Cooperation Agency).

Ny Alarobia 17 jiona 2015 dia nanao jeri-todika sy tatitry ny asa notanterahiny nandritra ny telo volana lasa ny JICA nifototra amin’ny fampiharana ny paika 5S niaraka tamin’ireo mpiasan’ny fahasalamana sy mpitsabo teny anivon’ny Tobi-pahasalamana fototra na CSB (centre de santé de base) miisa valo eto Mahajanga.

SONY DSC

Rtoa Yasuda Mayo, izay mpilatsaka an-tsitrapo japoney no mpandrindra ny JICA eto Mahajanga eo anivon’ny Sampandraharaham-paritry ny fahasalamam-baohoaka eto Boeny.  Nanatrika ny fotoana tamin’izany ny solontenan’ny ministera mpiahy,  Atoa Andriamanjato Hery sy ny  lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny Atoa Hemedy, ary ny talem-paritry ny sampandraharahan’ny fahasalamam-bahoaka.

SONY DSC

Ny paika 5S dia fomba fisainana sy fandrindran’asa japoney izay nahitan’izy ireo fahombizana hatrizay ka ezahiny zaraina hanatsarana ny fomba fiasa malagasy,  amin’ny alàlan’ny fanamaivanana sy fanavaozana ny tontolon’ny toeram-piasana toy izao S1: Sivanina, S2: Sokajiana, S3: Sasana, S4: Soratana, S5: Saintsainina. Ny tanjona lehibe kendrena amin’izany hoy Rtoa Yasuda Mayo dia ny  mba hiantefan’ny vokany mivantana amin’ny fahasalamam-bahoaka.

Tsy tokony hadinoina hoy izy fa azo atao tsara ny manitatra ny paika 5S amin’ny toerana rehetra haleha sy hiasana ary isa-tokatranon’ny vahoaka Malagasy.

Marihina fa efa ela no niasan’ny JICA mikasika ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny asa fa nohon’ny toe-draharaha politika teto Madagasikara dia nisy fotoana niato ity tetik’asa ity ka izao indray vao niverina ny fiaraha-miasa.