Monthly Archives: septembre 2015

Omena feo ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina

Fihaonambe arahina dinik’asam-paritra ho fampivondronana ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina eto Madagasikara aty amin’ny faritra avaratra no notanterahina ny 7 hatramin’ny 9 septambra 2015 tao amin’ny sampandraharaham-paritry Fiompina eto Mahajanga. Ny tambazotra MIHARY na “Mitantana Harena an-dRanomasina avy eny Ifotony” no nitarika izao fihaonambe izao. Araka ny voalazan’ny mpandrindra ankapobeny, Rtoa Vatosoa Rakotondrazafy, dia

Mieux vaut s’investir aujourd’hui pour la sécurité de demain

Après  avoir  reçu  récemment de dons  en matériels de secours, les Sapeurs pompiers de la Commune Urbaine de Mahajanga et ceux de la Région Boeny suivent une formation professionnelle dont l’ouverture officielle s’est tenue  le mardi 15 septembre 2015 à l’Hôtel de ville Mahajanga. C’est la CPGU, (Cellule de prévention et de gestion des urgences),

Fitakiana hetra angaredona aty amin’ny Faritra Boeny

Haparitaka ato anatin’ny Faritra Boeny ny kolontsaina mifantoka amin’ny vokatra mihoatra ny azo insan’andro. Fanazavana izany amin’ireo Lehiben’ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no atrik’asa notanterahin’Atoa Mahazoasy Roger, Coach avy amin’ny  Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, tao amin’ny Bloc Administratif Mahajanga, ny 11 septambra 2015. Tanjona ao antin’izany ny fanatanterahana ny drafitra RRI 100 andro ahazoana vokatra mipaka

Fandikan-dalàna: tsy handefitra intsony ny mpitandro filaminana aty Mahajanga

Miezaka ary tsy mitsahatra amin’ny fikarohana ny olon-dratsy ny ao amin’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena eto amin’ny Faritan’i Mahajanga (Circonscription de la gendarmerie nationale de Mahajanga na CIRGN) izay eo amban’ny  komandin’ny Kly RABEARISON Charles. Io no nohamafisin’ity farany nandritra ny fanambarany ampahibemaso ny vokatra azon’ny Zandarimariam-pirenena eto an-toerana ny 11 septambra lasa teo, tao amin’ny Toby