Daily Archives: 18 septembre 2015

Fitakiana hetra angaredona aty amin’ny Faritra Boeny

Haparitaka ato anatin’ny Faritra Boeny ny kolontsaina mifantoka amin’ny vokatra mihoatra ny azo insan’andro. Fanazavana izany amin’ireo Lehiben’ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no atrik’asa notanterahin’Atoa Mahazoasy Roger, Coach avy amin’ny  Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, tao amin’ny Bloc Administratif Mahajanga, ny 11 septambra 2015. Tanjona ao antin’izany ny fanatanterahana ny drafitra RRI 100 andro ahazoana vokatra mipaka

Fandikan-dalàna: tsy handefitra intsony ny mpitandro filaminana aty Mahajanga

Miezaka ary tsy mitsahatra amin’ny fikarohana ny olon-dratsy ny ao amin’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena eto amin’ny Faritan’i Mahajanga (Circonscription de la gendarmerie nationale de Mahajanga na CIRGN) izay eo amban’ny  komandin’ny Kly RABEARISON Charles. Io no nohamafisin’ity farany nandritra ny fanambarany ampahibemaso ny vokatra azon’ny Zandarimariam-pirenena eto an-toerana ny 11 septambra lasa teo, tao amin’ny Toby