Fandikan-dalàna: tsy handefitra intsony ny mpitandro filaminana aty Mahajanga

Miezaka ary tsy mitsahatra amin’ny fikarohana ny olon-dratsy ny ao amin’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena eto amin’ny Faritan’i Mahajanga (Circonscription de la gendarmerie nationale de Mahajanga na CIRGN) izay eo amban’ny  komandin’ny Kly RABEARISON Charles.

Io no nohamafisin’ity farany nandritra ny fanambarany ampahibemaso ny vokatra azon’ny Zandarimariam-pirenena eto an-toerana ny 11 septambra lasa teo, tao amin’ny Toby Kly Jean Philippe Mahajanga be.

Mandry andriran’antsy ny mponina eto Mahajanga tato ho ato hoy izy nohon’ny vaky trano teny Amparihigidro, Kaominina Belobaka, ny halatr’omby avy tany Anjobajoba, Kaominina Andranoboka, samy ao amin’ny Distrikan’i Mahajanga II,  ary ny mpisoloky sy mpanao vola sandoka tao Ambondrona, Distrikan’i Mahajanga I.

Vokatry ny  fiaraha-miasan’ny olona tsara sitrapo sy ny hafainganan’ny fandraisan-draharaha nataon’ireo mpitandro filaminana nefa dia samy nahitam-bokany avokoa ny fikarohana ireo jiolahy.

Miantso fiaraha-miasa sy fahasahia-mitoroka  hatrany amin’ny vahoaka ny Komandin’ny CIRGN ary izany dia tsy hanavahana hoy izy na dia  ireo mpitandro filaminana minia mandika lalàna aza.

Mbola naveriny hatrany fa ao amin’ny labatoara eto an-toerana ihany no famonoan’ireo dahalo ny omby nangalariny.

Ka tsy handefitra intsony amin’ ireo omby halatra sy ny tambazotran’ny mpanao izany ny mpitandro filaminana. Torak’izay koa ny mikasika ny fandikan-dàlam-pifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena faha-IV, indrindra mandritra  ny « Opération Charette» izay ataon’ny CIRGN Mahajanga amin’izao.