Région militaire n°4 Mahajanga: passation de commandement

Le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar a félicité les deux Généraux de Brigade, Etona Avilaza Robert Bellarmin, commandant la Région Militaire numéro 4 sortant, et son successeur, Johnson Andrianantenaina, nouveau commandant entrant, lors de la cérémonie de passation de commandement entre les deux, qui s’est tenue au bord de la mer de Mahajanga ce mercredi 24 février 2016.

Le Premier pour service rendu, et le second pour l’encourager face au défi auquel il doit faire face, car l’année 2016 est décrétée comme « l’année du travail » pour la RM4 a déclaré le Chef d’Etat-major Général de l’Armée Malagasy (CEMGAM), le Général de corps d’Armée, Béni Xavier Rasolofonirina qui a présidé la cérémonie.

En effet, parmi ces travaux, la réhabilitation des infrastructures militaires comme les bureaux et les logements des officiers supérieurs a annoncé le nouveau patron de la RM4. Rappelons que la RM4 compte actuellement près de 70 officiers et officiers supérieurs.

De nombreuses coopérations ont eu lieu entre la Région Boeny et les corps militaires dans différents domaines.  Entre autres, celle du mois de Février 2013 où la Région Boeny a abrité l’un des exercices à grandeur nature sur le maintien de la paix conjointement organisée par l’Armée Malagasy et les Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI).

Sans oublier, la participation des militaires dans le cadre de l’EMMO-REG pour le maintien de l’ordre lors de la grève des étudiants de l’Université d’Ambondrona en 2013 et 2014.

Une revue militaire a clôturé la cérémonie et à laquelle ont participé les deux régiments militaires numéro 4, 1/RM4 et 2/RM4, le Détachement Marine, la  4e Batterie d’Artillerie anti-aérienne et le Détachement de Maintenance Régional numéro 4.

Revue militaire au Bord de la merDe nombreuses personnalités civiles et militaires venant de la Capitale ont honoré l’évènement, pour ne citer que la présence du Directeur Général du BIANCO Andrimifidy Jean Louis et le Commandant de la CIRGN d’Antananarivo, le Gal de brigade Florens Rakotomahanina.

Le Gal de Brigade Le commandant RM4 sortant

Faritany miaramila faha-4 Mahajanga: fifamindram-pibaikona

Ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar dia nisaotra sy nankahery manokana ireo Jeneraly roalahy,  Avilaza Robert Bellarmin ETONA,  Lehiben’ny Faritany Miaramila faha-4 teo aloha, sy Andrianantenaina Johnson,  Lehiben’ny Faritany Miaramila faha-4 vaovao,  nandritra ny lanonana famindram-pahefana izay natao teny amin’ny Bord de la mer Mahajanga Be ny Alarobia 24 Febroary 2016.

Ho an’ny voalohany dia noho ny asa vitany nandritra ny 2 taona teto an-toerana, ary ny faharoa kosa noho ny  asa goavana miandry azy.  Satria dia « taona ny asa » ho an’ny RM4 ny taona 2016 hoy ny Lehiben’ny Foloalindahy Malagasy, ny Jeneraly, Rasolofonirina Béni Xavier, izay nitarika ny lanonana.

Anisan’ireo asa goavana miandry ity Lehiben’ny Faritany Miaramila faha-4 ity ny fananganana ny foto-drafitr’asa miaramila toy ny birao fiasana sy trano fonenan’ireo manam-boninahitra ambony ao amin’ny tafika eto Mahajanga hoy izy raha nandray fitenenana.  Marihina fa manodidina ny 70 eo ny isan’ireo manamboninahitra miasa ao amin’ny RM4 Mahajanga.

Betsaka ny fiaraha-miasan’ny Faritra Boeny sy ny miaramila, raha tsy hilaza afa-tsy ny fanazaran-tena izay natao taty Mahajanga momba ny fitandroana ny filaminana any amin’ny tany misy ady niarahana tamin’ny tafika frantsay ny volana Febroary 2013.  Ny Vondron-kery ato amin’ny Faritry ny Ranomasimbe Indiana na ny FAZSOI (Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien) no nanatanteraka izany.

Tsy adino ny fitandroana ny filaminambahoaka nataon’ny miaramila teo anivon’ny EMMO-REG nandritra ny hetsiky ny mpianatry ny Oniversite Ambondrona ny taona 2013 sy 2014.

Matso lehibe no namarana ny fotoana, izay nandraisan’ny Rezimanta Miaramila faha-4 voalohany sy faharoa, ny Tafika an-dranomasina, ny Holafy faha-4 Tafondro aro Anabakabaka sy ny Tafika misahana ny fikojakojana faritra faha-4.

Maro ireo olo-manakaja sivily sy miaramila avy any an-drenivohitra nanotrona sy nanome voninahitra ny fotoana. Anisan’izany ny Tale Jeneralin’ny BIANCO, Andriamifidy Jean Louis sy ny Lehiben’ny Fari-piadidian’ny Zandarimarian’Antananarivo, ny Jeneraly  Rakotomahanina Florens.