Daily Archives: 17 mars 2016

Boeny: Fangatahana ny hampiharana avy hatrany ny didy 2015-014 momban’ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa

Nankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny Zon’ny mpanjifa ny teto Mahajanga ny Talata 15 martsa 2016 tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina. Natao izany mba hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny mpanjifa amin’ny tokony hampiharana amin’izay ny lalàna 2015–014 momba ny fiarovana ny Zon’ny mpanjifa ary mba hametrahana ny politika mazava mikasika ny fanjifana. Filaharana mamakivaky