Daily Archives: 31 mai 2016

Boeny: reprise pour bientôt de la coopération décentralisée avec Mayotte

Une délégation mahoraise dirigée par le Vice Président du Conseil Général de Mayotte était dans le Boeny du  mercredi 25 au dimanche 29 mai 2016 pour discuter de la reprise de la coopération décentralisée entre ce Département français et la Région Boeny. A rappeler que la première convention de partenariat entre ces deux territoires a

Boeny: Tontosa ny dingana isan-distrika fandrafetana ny SRAT

Vita mialohan’ny fehim-potoana ny fitetezana ireo distrika   enina amin’ny fanatontosana ny atrik’asa filan-kevitra entina hamolavolana ny Drafi-paritra fanajariana ny tany na ny SRAT (Schéma regional d’aménagement du Territoire). Araka ny tety andro nomen’ireo manampahaizana manokana avy ao amin’ny Cabinet d’études Géosystèmes Antananarivo izay misahana ny fandrafetana ny SRAT Boeny, dia ny 05 Jiona 2016 no