Mahajanga: Angonoky hatrany, Angonoky foana no atao lasibatra

Tra-tehak’ireo mpitandro filaminana misahana ny morontsirakan-dranomasina teny amin’ny Fokontany Aranta,  kaomina ambonivohitr’I Mahajanga ny olona iray  mpandray sokatra Angonoky. Nentiny lakana niainga avy any Soalala io biby io ny alin’ny alahady 08 May 2016.

Noho ny tany midadasika dia tsy kely làlana ny mpanao ratsy hoy ny Kapiteny Fanomezanjanahary Edmile, Komandin’ny kaompanian’ny zandary miasa amin’ny sisin-tany eto Mahajanga, mikasika ny fisamborana io mpitondra Angonoky halatra io.

Miray hinaSatria efa iray feo amin’ny fiarovana ny Angonoky ny Mpanao Gazety rehetra eto Boeny, dia tsy nisalasala niantso azy ireo nanao fampitambaovao malaky ny Sampandraharaham-paritry ny tontolo iainana, ny Talen’ny  Madagasca Nationala Parks ao amin’ny Valan-javaboahary ao Baly  sy Namoroka, disitrikan’I Soalala,  tao amin’ny Borigadin’ny zandary misahana ny Seranan-tsambo eto Mahajanga ny Talata 10 May 2016.

Voalaza tamin’io fotoana io ary fa efa ao anatin’ny manatanteraka ny lamin’asa mikasika ny fanolorana ilay Angonoky amin’ny Sampandraharaham-paritry ny tontolo iainana sy ny famerenana azy any amin’ny toerany voajanahary ireo Zandary.

Araka ny vaovao voaray, dia mitentina 2 000 000Ariary fara-fahakeliny no teti-bidy saika hamarotana ilay Angonoky teto Mahajanga nefa raha ny lalàna mifehy ny “Code de Gestion des Aires Protégées” lalàna lah. 2015/005 Article 57 dia mandoa honitra 100 tapitrisa hatramin’ny 200 lavitrisa Ariary izay tratra mangalatra sy manondrana an-tsokosoko ny biby arovana toy ireny.

Marihina fa efa mihoatra ny 30 taona ity Angonoky saika ahodin’ity rangahy mpandray Angonoky ity.

Ilay lehilahy