Daily Archives: 28 juin 2016

Nosalorana ny mari-boninahitra Commandeur de l’Ordre national ny Lehiben’ny Faritra Boeny

Sahala amin’ny Malagasy rehetra dia nankalaza ny faha-56 taona  niverenan’ny fahaleovantena ny 26 jiona 2016 ny mponin’I Mahajanga. Notanterahina an-tsakany sy an-davany avokoa araka izany ireo fombafomba entina mankalaza izany fetim-pirenenena izany nanoloana ny Lapan’ny tanàna, toerana mahazatra fanaovana ny lanonana. Fanomezana mari-boninahitra Grand-Croix de 2e  Classe, ny Grand Officier, ny Commandeur de l’Ordre national,