“Antsika jiaby miara-miasa hampakatra ny fari-piainan’ny tantsaha, hampandroso ny toe-karen’ny Faritra. » Lojy ou Black eyes : un produit prospéré dans le Boeny

Io no loha-hevitra nosafidian’ny ireo mpanomana ny « FOARA BE  LOJY MITSANGANA » andiany voalohany izay notanterahina tao Ambatoboeny ny zoma 29, ny sabotsy 30  ary ny alahady 31 jolay lasa teo.

Tonga nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy taty an-toerana  ny Minisim-panjakana misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana,  Atoa Rivo Rakotovao izay notronin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny  Atoa Saïd Ahamad Jaffar sy ireo olo-manakaja maro avy any Antananarivo.

IreoTsiahivina moa fa nisokatra ny 15 jona lasa teo ny taom-piotazana lojy na Black eyes. Vokatra iray mampalaza ny distrikan’Ambatoboeny ny lojy ary ny orin’asa SOPAGRI no nitondra azy io taty an-toerana ny taona 1996, rehefa tsy nandeha intsony ny voly hasy na coton.

Mpamboly lojy avokoa ny mponina rehetra eto Ambatoboeny. Ankehitriny, velo-taraina ny ankamaroan’ireo  tantsaha noho ny vidim-bokatra  tsy mifanaraka loatra amin’ny hetahetam-pon’izy ireo. Satria tokoa mantsy raha tany amin’ny 2 000 Ar tany ny vidin’ny lojy iray kilao tamin’ny taon-dasa dia tafidina hatrany amin’ny 1000 Ar no angalan’ireo mpanangom-bokatra izany ankehitriny. Manoloana izany dia nanambara ny Minisitra mpiahy azy ireo fa “tsy anjaran’ny fanjakana akory ny mampidina na mampiakatra ny vidim-bokatra noho izany miankina amin’ny tsena iraisam-pirenena. Azo atao kosa anefa ny manamaivana ny vesatra eo amin’izy ireo amin’ny alalan’ny fanamboaran-dalana ohatra”.

Anisan’ny vokatra sangany eto anivon’ny faritra ny lojy eto Ambatoboeny, ka mba hahatonga azy hitondra fampandrosoana maharitra, dia nanao ezaka hapanara-penitra ny rojo-pihariana lojy ny Faritra Boeny, tamin’ny alalan’ny famoahana lalànam-paritra mifehy azy io. “ Misy fenitra takiana mantsy ny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ka mba tsy aharatsy laza ny vokatra avy aty amintsika dia napetraka ny vovonana” hoy  Lehiben’ny Faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar.

Izao foara izao no tontosa, dia nisy ny famatsiam-bola izay tantanan’ny fandaharan’asa PROSPERER, izay mpanao tantsoroka ireo tantsaha milofo amin’ity resaka fambolena lojy ity. Nialohan’ny fitsidihana ireo trano heva maro moa dia nisy fanolorana fitaovam-pamokarana maromaro ho an’ireo tantsaha mendrika tety an-toerana, dia ireo izay nahatavoaka vokatra tsara kalitao sy betsaka. Tankilan’izay dia notolorana panneau solaire ihany koa ny TVM / RNM Ambatoboeny hanamorana ny fampitana ireo fandaharana rehefa fotoana fahatapahan’ny jiro, kanefa fantatra fa mangetaheta vaovao ireo tantsaha aty an-toerana.

Du 29 au 31 juillet 2016, s’est tenue la Foara be Lojy mitsangana, au stade Razafitsalama Gabriel, dans la commune urbaine d’Ambatoboeny.

LojyLa foire, de caractère agricole,  a été rehaussée par la présence du Ministre de tutelle, Rivo Rakotovao et par les inaugurations de différentes infrastructures d’appui aux paysans et artisans de trois communes de la région: des maisons de vente de produits artisanaux et des produits de pisciculture à Andranomandevy Tsaramandroso sur la RN4, et à Amborovy Mahajanga, puis un magasin de stockage de produits agricoles y compris le black eyes, géré par les membres de la coopérative Tamia à Ankaraobato Ambatobeny.

Le PROSPERER Boeny (Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales), en collaboration avec la Région Boeny et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mahajanga, a organisé cette foire, en première édition, afin d’affirmer que le Black eyes est un produit phare de la région, avec un rendement annuel de 2 à 2t 500 par ha et un taux de 80% de producteurs de lojy sur la totalité de la population active du district d’Ambatoboeny, et d’une demande internationale florissante.

Des conférences-débats sur le Lojy

L’ouverture de la foire a été suivie de différentes conférences-débats au tranompokonolona d’Ambatoboeny dont à la première ont participé le Ministre Rivo Rakotovao, et le chef de région Saïd Ahamad Jaffar, et les représentants de toutes les chaînes de valeur de la filière black eyes présents à la foire.

La présence du ministre de tutelle  a encouragé les producteurs de se plaindre de la chute du prix du Lojy, en effet de 2000ar le kilo en 2015 à 1000 à 1500ar cette année. De l’explication du ministre, cette chute résulte surtout de deux facteurs interne et externe : respectivement le mauvais état de la route d’accès à Ambatoboeny, longue de 23 km en bretelle avec la RN4, mais à faire en trois heures de temps par une voiture 4×4.  Puis la variation du cours international du black eyes.

FampiratinaQuant, au chef de région, il a tenu à souligner que vue l’importance économique que représente le black eyes sur son territoire, il est de son devoir de réglementer la filière toute entière, en promulguant un arrêté régional et une plateforme de concertation sur ce produit. Tout cela afin de préserver  la renommée made in Madagascar, via Mahajanga au sein du marché international d’un côté, et d’un autre, de pérenniser la filière pour un développement durable dans la région.

Selon l’estimation du Coordonateur régional du PROSPERER Boeny, PAULIN, la production de cette année sera plus que le double de celle de 2015.  En tant que premier partenaire des producteurs de black eyes, ce programme doit trouver des améliorations techniques au profit des producteurs, en leur approvisionnant de petits engins agricoles, en leur proposant des meilleurs fournisseurs  d’insecticides et d’intrants plus efficaces, ainsi qu’en leur construisant ces différentes infrastructures inaugurées au début de la foire.

Le Coordonateur régional du PROSPERER Boeny a confirmé qu’une foire lojy mitsangana deuxième édition aura lieu l’année prochaine.