Daily Archives: 23 septembre 2016

Réduisons les risques au passage des cyclones

Un atelier de concertation sur l’établissement de Guide ou Directives de référence pour améliorer la résistance des cases d’habitation traditionnelle face aux cyclones a été effectué à l’hôtel les Roches Rouges les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2016. Ce Guide-Directives a été élaboré dans l’objectif non seulement  de  proposer selon les spécificités des zones

Mahajanga: fitsidiana ara-pombam-panajàna

Tonga nitsidika ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar ireo mpandraharaha avy ao Afrika Atsimo ny 06 septambra 2016 tao amin’ny biraony ao amin’ny Bloc Administratif Mangarivotra Mahajanga. Nitondra ny hetahetan’izy ireo te hametraka orin’asa iray izay hitrandraka ny famokarana manga eto Mahajanga. Raha ny fanadihadiana nataon’ireo mpandraharaha dia nahatsapa izy ireo

Mahajanga gagne la confiance des investisseurs

Deux représentants du SIAAP  et leur délégation ont effectué une visite de courtoisie auprès du Chef de la Région Boeny dans son bureau à Ampisikina le mercredi  21 septembre 2016. Parler de l’assainissement  de la Commune urbaine de Mahajanga est le principal objet de leur visite. Le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’aissainissent de l’agglomération parisienne)

CNaPS BOENY: atrik’asa fitsinjovana ireo ECD

Notanterahina ny alarobia 07 septambra 2016 teny amin’ny Hotel les Roches Rouges eny amin’ny  La Corniche Mahajanga ny fanokafana ofisialy ny fampiofanana ireo tompon’andraikitr’ireo Orin’asa ara-panjakana, nataon’ireo CNaPS(Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) eto Mahajanga. Natao izao fampiofanana izao mba ahafahana mamaha ny olana  misy  amin’ireo mampiasa « contractuel »na ECD(Employé à Courte Durée) izay tsy mahazo ny

Nohamaivanin’ny fitondram-panjakana ny vesatry ny ray aman-dreny

Nitsidika ny Vahoakan’i Mahajanga ny zoma faha 16 septambra 2016 ny  Filoham-pirenena Atoa Hery Rajaonarimampianina. Fitokanana foto-drafitr’asa , fizarana Kits Scolaires ary fitsidihana ireo fandaharan’asan’ny Filoham-pirenana izay efa vita na mbola  eo ampanan-tanterahana, ireo no anton-diany sy ireo delegasionina nanaraka azy taty Mahajanga ny zoma tontolo andro lasa teo. Ny Lehiben’ny Faritra Boeny Atoa Saïd

Un geste admirable de nos concytoyens Karana

L’association des Karana zanatany a effectué une action caritative dans le fokotany  Aranta Mahajanga le samedi 17 septembre 2016. Un an dédié au travail social, les Karana zanatany poursuivent leurs bonnes actions en distribuant de la nourriture au sein des quartiers de la Cité des fleurs. 100 enfants et 50 personnes âgées ont  donc pu