Filohan’ny Holafitry ny Mpanao gazety: nitsidika ny Lehiben’ny Faritra Boeny

Manatanteraka fampiofanana eto Mahajanga mandritra ny andro vitsivitsy ny Filohan’ny Holafitry ny Mpanao gazety eto Madagasikara, Atoa Rakotonirina Gérard, ka miezaka mandritra izany mitsidika ireo mpitondra eto an-toerana.

« Ho fanajana ny ray aman-dreny ara-ptiondrana eto an-toerana, na dia mandalo tsy amin’ny maha Holafitra aza ny tenako dia adidiko ny mitsidika azy ireo isan’ambaratonga isaky ny faritra lalovako. »

Io no nanazavan’Atoa Rakotonirina Gérard, ny antom-pitsidihany tao amin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa  Saïd Ahamad Jaffar tao amin’ny biraon’ity farany ny Alarobia 28 septambra 2016. Niara-dia taminy ny filoha lefitra misahana ny faritanin’i Mahajanga, Atoa Tony Josoa, tonian’ny fanoratana ao amin’ny M3TV/M3FM eto Mahajanga.

Antony manokana amin’ny fitsidihana nataony ihany koa ny mifanakalo hevitra mikasika ny fifandraisan’ireo mpitondra sy ireo mpanao gazety eto an-toerana, satria  adidiko ihany koa hoy izy, amin’ny maha-filohan’ny Holafitra ahy ny mandrindra izay fifandraisaina saro-pady izay.

Tsara ny fiaraha-miasan’ny mpitondra amin’ny mpanao gazety rehetra eto Boeny amin’ny ankapobeny, indrindra ny amiko sy ny amin’izy ireo hoy kosa ny Lehiben’ny Faritra. Ary anisan’ny antony iray maha-lavorary izany ny tsy famihinanay ny zava-misy (rétention d’informations) amin’izy ireo.

1j

Misy ihany nefa na izany aza hoy izy, noho ny fitsipim-pamoahana izay tsy maintsy arahin’ireo tranon-gazety tsirairay, ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny famoahan’ireo haino aman-jery sasany eto ny vaovaonay mpitondra eto an-toerana  na avy any amin’ny foibe, fa tsy manelingelina ny fifandraisanay amin’ireo mpanao gazety rehetra eto izany.

Mikasika ny Lalànan-tserasera manokana, dia nanambra ny Filohan’ny Holafitra fa  malalaka ny rehetra maneho ny  heviny na olon-tsotra izany na mpanao gazety fa ny Holafitra manokana kosa dia tsy afaka mifamatotra velively, amin’izay rehetra hetsika momba azy io satria vondron-tserasera marolafy tsy mahazo manana fironana io rafitra io.

« Ny faniriako dia ny mba hisian’ny fifanatonana sy fifampiresahana amin’ny endrika ray aman-dreny sy zanaka eo amin’ny mpitondra sy mpanao gazety rehetra, satria samy miara-miana anaty fiarahamonina iray isika rehetra.» Hoy izy teny am-pamaranana.