Daily Archives: 26 octobre 2016

Faritra Boeny: atrik’asa fakan-kevitra isam-paritra ho an’ny fanabeazana

Notanterahina ny talata 04 oktobra 2016 tao amin’ny école normale Mahabibo Mahajanga ny lanonana fanokafana amin’ny fomba ofisialy  ny atrik’asa fakan-kevitra isam-paritra ho an’ny fanabeazana, izay maharitra telo andro ny 04, 05, 06 oktobra 2016. Natao izao atrik’asa izao mba hanatsaràna ny fianarana, ny fanabeazana eto amin’ny tany sy ny fanjakana manomboka ety ifotony mandalo

59, 4% de la population de la région Boeny sont encore pauvres

Le Ministère de l’Economie et du Plan,  en collaboration avec la Région Boeny,  a donné un atelier d’information et de sensibilisation sur l’Objectif de Développement Durable (ODD) et le Système Régional  Intégré de Suivi Evaluation  à l’hôtel Le Coco Lodge Mahajanga Be le Vendredi 14 octobre 2016. Le problème du sous-développement est surtout psychologique, et

Faritra Boeny: natomboka tany Soalala ny fametrahana ny Dinan’I Boeny Miray Dia

Napetraka tamin’ny fomba ofisialy tany amin’ny distrikan’i Soalala tao amin’ny tranom-pokonolona ny bokin’ny Dinan’i Boeny Miray Dia ny alakamisy 20 oktobra 2016. Ity boky ity dia mbola vaovao amin’ny be sy ny maro, nisy ny fanazavana an’izany isaky ny andininy tamin’ireo fokonolona. Ary mba hampazava azy bebe kokoa, dia nametraka fiaraha-miasa amin’ny haino aman-jery sy