Faritra Boeny: atrik’asa fakan-kevitra isam-paritra ho an’ny fanabeazana

Notanterahina ny talata 04 oktobra 2016 tao amin’ny école normale Mahabibo Mahajanga ny lanonana fanokafana amin’ny fomba ofisialy  ny atrik’asa fakan-kevitra isam-paritra ho an’ny fanabeazana, izay maharitra telo andro ny 04, 05, 06 oktobra 2016.

Natao izao atrik’asa izao mba hanatsaràna ny fianarana, ny fanabeazana eto amin’ny tany sy ny fanjakana manomboka ety ifotony mandalo amin’ny fampianarana faharoa hatrany amin’ny fampianarana ambony hoy ny Mpanolotsainan’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, Atoa Tahiry Randriambololona.

Ny zavatra hisy angatahina amin’ireo mpizaika atambatra ny primaire sy ny collège antsoina hoe fampianarana ara-fototra mandritran’ny 9 taona. Tsy maintsy miditra ampianarana ny ankizy eo amin’ny faha 6 taona ary hivoaka izy 15 taona raha ohatra mahavita 9 taona, raha mbola latsakan’ny 15 taona ny ankizy dia tsy maintsy mianatra sady zon’ny hianatra sady tsy handoavam-bola. Hoy ny Sekiretera Jeneraly ny Ministeran’ny fampananan’asa, ny fampianarana ara-tekinika ary ny fampiofanana arak’asa, Atoa Solay Rakotonirainy George.

Lohahevitra telo lehibe no napetraky ny Ministera telo izay misahana an’izao atrik’asa izao dia « ny fidirana an-tsekoly, ny fitanana ny ankizy an-tsekoly, ny kalitaom-panabeazana, ny fampananan’asa ary ny fitantanana »

Handinika ny hevi-dehibe ho fanavaozana ny fanabeazana, hakàna ny hevitra avy ety ifotony izay entina andrafetana an’io teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana io. Izay no tanjon’ity atrik’asa ity.

Amin’ny maha teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana azy dia Ministera telo indray misahana sy mifarimbona dia ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena, ny Ministeran’ny fampananan’asa, ny fampianarana ara-tekinika ary ny fampiofanana arak’asa ary ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.

Ny Faritra 22 manerana nosy dia samy manao an’izao atrik’asa fakan-kevitra isam-paritra ho an’ny fanabeazana izao.

img_8132 1-les-invites

Notronin’ny olo-manakaja maro izao lanonana izao ka anisan’izay ny Prefet ny Mahajanga, Atoa Ravelomahay Lahinirina Fitiavana, nilaza fa ny fitantanana hono mitsinjo lavitra, ny fiainana lanjamiakatra ary ny  tena mitady ny tsaratsara hatrany, ny sekretera jeneraly ny fampananan’asa, ny fampianarana ara-tekinika ary ny fampiofanana arak’asa, ny mpanolotsaina ara-tekinika ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, ny solotenan’ny Ben’ny tanànan’i Mahajanga, ny Filohan’ny Oniversite eto Mahajanga, ny tale nasionaly ny fanabeazam-pirenena, ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena eto Boeny, ny Talem-paritry ny fampananan’asa, ny fampianarana ara-tekinika ary ny fampiofanana arak’asa eto Boeny,

Tonga nanotrona  izao fankalazana izao ny DAGT ny Faritra Boeny, Atoa Bazezy Vanombe Clavelah , izay nisolotena ny Lehiben’ny Faritra niaraka tamin’ireo mpampianatra avy amin’ny sekoly miankina sy tsy miankina ary ireo mpianatra.

img_8131