Dinan’i Boeny Miray dia sy ny “opération mazava 2016”: manamafy ny fandriampahalemana ao Mahajanga II

Malaza amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny halatr’omby ny kaominina Bekobay, distrikan’i  Mahajanga II.

Vokatr’izay dia nosafidian’ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar io Kaomina io ho ivon’ny toerana nanaovana ny lanonana fametrahana sy fanolorana ny bokin’ny Dinan’i Boeny Miray Dia, ho an’ny distrikan’i  Mahajanga II ny Alarobia 16 Novambra 2016.

Ny Préfet an’i Mahajanga Atoa Ravelomahay Lahinirina Fitiavana hatrany no mitarika ity fametrahana ny Dina ity toy izay niseho tany Soalala sy Mitsinjo, ary nanotrona azy, ireo olom-boafidy notarihin’ny Solombavambahoaka voafidy tao Mahajanga II, dia ny Ben’ny tanàna rehetra ary ny solotenan’ireo sefo fokontany. Nasaina manokana ihany koa ireo Sojabe sy tanora tao an-toerana izay tena manana anjara amin’ny resaka fandriampahalemana.

SONY DSC

SONY DSC

Kaominina sivy izay mandrafitra ny distrikan’i Mahajanga II ary fokontany 75 no nandray ilay boky.  Avy hatrany izy ireo dia afaka nanangana ny komitin’ny fampiharana ny Dinan’i Boeny Miray Dia ao an-toerana na dia mbola tsy vita aza ny fifidianana sefo fokontany ao anatin’ity distrika ity.

Nomarihin’ny Solombavambahoaka fa na dia voapetraka aza ny Dina dia  tsy maintsy tanterahina ihany koa ny hetsika fandriampahalemana “mazava 2016” ataon’ireo mpitandro filaminana araka ny baikon’ny Filoham-pirenena, izay nosokafany tamin’ny fomba ofisialy tany Antanimasika, Marovoay.

Toy izay efa nisy tany Soalala sy Mitsinjo, dia nomena sehatra hatrany ny fifanakalozan-kevitra narahina fanontaniana nandraisan’ireo Sojabe sy tanora anjara mikasika ity  Dinan’i Boeny Miray Dia ity. Notsipihin’ny Ben’ny tanànan’i Bekobay fa mariky ny tsy fisalasalana amin’ny fampiharana azy io no mahatonga ireo fokonolona ireo ho vory maro sy nametra-panontaniana toy izao.

SONY DSC