Zazavao 2016/1 Mahajanga: miaramila miara-miasa, tsy mifandao, tsy mifanary

Miaramila miara-miasa, tsy mifandao, tsy mifanary na an-tsaha, na an-tanety na an-drenivohitra. Io no teny fanevan’ireo andian-jatovo malagasy miaramila miisa 72, toko taona 2016 andiany voalohany natao fitsofan-drano ambany faneva tao amin’ny toby kly Rasolonjatovo Claude Armand, rezimanta voalohany ao Androva,  faritany miaramila faha-efatra Mahajanga ny Alarobia 14 desambra 2016.

Ny fampanaovana fianihanana sy velirano amin’ny maha miaramila feno azy ireo, narahina fampahafantarana ny sainampirenena malagasy maneho ny fandriampirenena sy fahaleovantenan’i Madagasikara ary ny fanazavana ny hevi-dehibe mikasika ny tafika malagasy misoratra eo amin’ny faneva no notanterahin’ireo manam-boninahitra nitarika ny fotoana.

Telo volana sy tapany no nanaraka fiofanana mikasika ny fahalalana fototra ara-teknika miaramila sy ny ara-tsaina amin’ny fisedrahana ny mafy izy 72 lahy ireo tao amin’ny toby.

Natao masaka ao an-tsain’izy ireo nandritra izay fiofanana izay ny hanaja tsy antery sy hanome voninahitra ny faneva sy ny sainampirenena mandritry ny androm-piainana, hanompo sy hiaro hatramin’ny farany ny tanindrazana na hamoizana aina aza,  hoy ny kaomandin’ny rezimanta voalohany ao amin’ny faritany miaramila faha efatra, ny kly Rafalimanana Leonard Gabriel.

Nahazo naoty 16,38/20 ny iray tamin’ireo zatovo miaramila ary 05 notolorana galona «1ère classe PDL» noho ny famendrehana  nandritra ny fiofanana ary miandry ny fandraisana raikitra aorian’ny 24 volana hanatanterahana ny adidy miaramila any amin’ireo rezimanta sy kaompania miaramila miparitaka amin’ny faritanin’i Mahajanga.

24 taona ny zokiny indrindra ary 17 taona no zandriny indrindra amin’izy 72 miralahy.  Iray amin’izy ireo manana «Bacc +3», iray hafa «Bacc+2» ary 8 manana «Bacc».

Nankalazaina teto ihany koa ny tsingerintaonan’ny 01 desambra 1975,  daty niorenan’ny rezimanta voalohany teto amin’ny faritany miaramila faha-efatra ka nisy ny fanaovan-tsonia ny boky volamenan’ny toby.