Mahajanga: ny sekoly voaharo, fanabeazana mirindra sy mahomby

Izay no tanjona napetraka tamin’ny fanaovana ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny fampandrosoana ny lalàna mifehy ny fitondrantena (Code de conduite) sy ny famolavolana ny tetik’asa fiarovana ny ankizy eo anivon’ny tontolon’ny fanabeazana ho an’ny taona 2017 tao amin’ny “Maison des élus” Mahajanga, ny 18, 19, 20 janoary 2017.

Ny Foibem-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahatena, ny Foibem-paritry ny Mponina ary ny avy ao amin’ny Fanabeazam-pirenena no niara-nanatontosa ity fifanakalozan-kevitra ity, ary ny UNICEF no nisahana ny ara-teknika sy ara-bola.

LUL na “Let us learn Madagascar” adika amin’ny teny malalaka hoe “Ndeha hianatra ry Madagasikara” no fanentanana entina amin’ny fiarovana ny ankizy tsy hitsoaka andaharana an-tsekoly, ho fanampiana ny ray amandreny amin’ny fampianarana an-janany amin’ny alalàn’ny fampitaovana sy fanampiana ara-bola, ny fiarovana ny ankizy vavy tsy ho bevohoka mialoha loatra, ary hiarovana ny herisetra manjo ny ankizy avy amin’ny mpampianatra sy ray amandreny ary ny firaha-monina.

Nandritry ireo telo andro ireo, dia nanao jery todika ny zava-bita tamin’ny taona lasa, nandrafitra ny tetik’asa sy ny paik’ady ho fiarovana ny ankizy ho an’ny taona 2017 ary namoaka ny lalànan’ny fitondratena ho an’ny tanora ireo mpizaika.

Anisany paik’ady noraisina ary ny hanangana ny klioba na ny “club des heures creuses”. Ka ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana sy ny talen-tsekoly ary ny mpisahana ireo mpianatra avy any Ambatoboeny, Marovoay, Mahajanga I sy II no nahazo ny toro-marika mikasika izany. Mandritra ny ora fiasana izay misy fitsaharana kely no hanatanterahana izany. Ny tanjona dia mba samy hahafantatra ny fiarovana ny ankizy sy ny fitondratenany ny eny antsekoly sy ny fiaraha monina.

Tsy tokony atao ambanin-javatra ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina sy ireo sekoly hanokafana izao tetik’asa izao araka ny soso-kevitry ny Lehiben’ny kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy, izay nanokatra ny atrik’asa. Nanentana ireo mpizaika izy mba hahatsiaro ho tena tompon’andraikitra ka hanolotra hevitra ny tsirairay hanatsarana ny fiarovana ny ankizy.