Daily Archives: 21 février 2017

Mahajanga:fitsidihana fampitam-baovao nataon’ny Ministry ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana

Notanterahina ny zoma 17 febroary 2017 tao amin’ny Bloc administratif Ampisikina Mahajanga, ny fivoriana mikasika ny ara-toekarena, ara-tsosialy ary ny fandriampahalemana. Natao izany fivoriana izany nahafahana nampita fa efa miroso tokoa isika amin’ny lafiny fampandrosoana ary efa tsara ny ezaka vita tamin’ny taona 2016 hoy ny Ministry ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana no sady Ministry

Sambom-pizahantany mitety ranomasina: tsy manadino mitsidika an’i Boeny

Mpizahantany vahiny 80 mahery indray no nentin’ny sambom-pizahantany  mitety ranomasina Island Sky, niantsona sy nitsidika teto Mahajanga ny Alahady 19 febroary lasa teo. Taorian’ny fiantsonan’ny sambom-pizahantany Island Sky tany Nosy Be sy Antsiranana ny 17 sy 18 febroary dia anjaran’i Mahajanga indray no nandray azy ny  Alahady teo. Tsiahivina fa tsy voalohany ity sambo lehibe,

Plan Cadre Régional de Protection de l’Enfant

Madagascar compte parmi les 193 pays ayant ratifié la convention relative aux droits de l’enfant, ce qui nous engage dans la mise en place des dispositifs pour la bonne réalisation des droits de l’enfant, et à considérer dans toute action, l’intérêt supérieur de l’enfant. Avec une population composée de 45%1 d’enfants et une moyenne annuelle