Fanabeazana nomerika:tsy diso anjara hatrany i Boeny

Tablette miisa 50 avy amin’ny tetik’asafanabeazana nomerika imasoan’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena no nozaraina ho an’ny mpianatra kilasy faha-4 sy faha-3 ao amin’ny CEG Ampisikina Mahajanga ny alakamisy 09 febroary 2017.

Mba hananan’ireo ankizy sy tanora ary ny vehivavy fahaleovantena amin’ny fampivoarana ny fiainana andavandro sy mba hampitovy lenta ny mpampianatra Malagasy amin’ireo mpampianatra amin’ny tany mandroso no tanjon’ny tetikasan’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena mikasika ny fanaparitahana ny tablette manerana ny Nosy sy ny fanabeazana nomerika hoy ny mpiandraikitra ny «Solidarité Orange Madagasikara», Rtoa Josie Randriambeloma.

Fanambin’Atoa Ministry ny Fanabeazam-pirenena hoy ihany ity tompon’andraikitry ny fanaovana asa soa ity, ny hitombon’ny vokatra hatrany amin’ny zato isan-jato eo amin’ny taham-pahafahana BEPC amin’ity taona ity ho        an’ireo mpianatra nahazo tablette.

Marihina moa fa voarakitra ara-nomerika ao anatin’ity fitaovana ity avokoa ireo antontan-kevitra fanohanana isan-taranja izay ataon’ny kilasy faha-telo. Ka azon’ny mpampianatra sy ny mpianatra hiaraha-mitrandraka amin’ny fomba mailaka sy mahataka-davitra kokoa.

Ho an’i Mahajanga manokana, dia EPP roa, Belinta sy Fanantenana,  no anisan’ireo  sekoly 30 voalohany notolorana tablette teto Madagasikara nanomboka ny taom-pianarana 2014- 2015. Amin’izao taom-pianarana 2016-2017 izao dia tafiditra ao anatin’ireo sekoly 30 hafa manerana ny Nosy nizarana izany indray ny CEG Ampisikina Mahajanga.

Mba ho fampandraisana andraikitra, dia nahazo fiofanana ireo mpampianatry ny CEG Ampisikina afahan’izy ireo mahafantatra ny zava-misy ao anatin’ny  tablette, ary mahafehy sy mampiasa ary mampita izany amin’ny mpianatra.

Hafatry ny Lehiben’ny kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy, dia ny tsy hanaovana ireo fitaovana ireo ho fananan-tsamirery voalohany, ary ny hitandremana sy hampiasana azy ireny araka izay namaritan’ny tetik’asa azy faharoa, na ho an’ny mpampianatra izany na ho an’ny mpianatra, ary fahatelo mba misy ho dimbiasan’ny ao afara amin’ny taom-pianarana manaraka.