Mahajanga: mitohy ny fanatsarana ny mari-pandrefesana ny fitantanana ifotony

Notanterahina tao amin’ny Hôtel du Phare Mahajanga ny alatsinainy 06 hatramin’ny zoma 10 febroary 2017 ny atrik’asa teknika ho fandrindrana ny Mari-pandrefesana ny fitantanana eny ifotony na ny Indice de Gouvernance Locale.

Ny komity teknika izay nahitana ny avy amin’ny ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny ministeran’ny Vola sy ny Fitantanam-bola ary ireo avy amin’ny Vondrombahoaka itsinjaram-pahefana no nanatontosa izany.

Araka ny fanazavan’ny mpandrindra ny atrik’asa avy amin’ny PREA na ny «Programme de Réformes pour l’Efficacité de l’Administration», Atoa Rado Andrianarivelo,  dia ezaky ny fitondram-panjakana amin’ny hanatsarana ny fomba fandrefesana sy fahaiza-mitantana amin’ny ankapobeny ny IGL.

Ary izao atrikasa izao dia tohin’izay efa natao  tamin’ny fifanakalozan-kevitra sy fitrandrahana ny hevitra isan-karazany avy amin’ireo mpisehatry ny  Vondrombahoaka itsinjaram-pahefana tao amin’ny faritra Diana mialohan’ny hanatanterahana ny atrikasam-pirenena mikasika ny IGL izay hahakasika ireo Kaominina 1695 eto Madagasikara mandrafitra ny faritra 22.

Ny tanjona dia ny Hanatsarana an’ilay mari-mpandrefesana fitantanana eny ifotony mba ho amin’ny fampandrosoana tokoa sy hifanaraka amin’ny lalàna vaovao mikasika ny fitsinjaram-pahefana ny vola fanampiana ho azon’ireo Kaomina 1695, dia ny PASP na «Projet d’Appui à la Performance du secteur Public» avy amin’ny Banky iraisam-pirenena sy ny vola fanmpiana fanoen’ny fanjakana ireo Kaomina isan-taona ary ny avy amin’ny FDL na Fond de développement local.

Marihina fa hatolotra ho ampiasaina mandritry ny efa-taona ny PASP.

SONY DSC

Tonga nanome voninahitra sy nanokatra ny atrikasa ny Préfet an’i Mahajanga sy ny Talen’ny fandraharahana ankapobeny sy ny lafitany eto Boeny, Atoa Bazezy Vanombe Clavelah.