Daily Archives: 13 mars 2017

Efa ananan’ireo vehivavy ny zo saingy mila fampahatsiahivana

Tontosana toy ny isan-taona ny 08 marsa 2017 teto antampon-tananàn’i Mahajanga na dia teo aza ireo toe-javatra nandalo teto amin’ny firenena. Filaharam-be namakivaky ny tananà, vavaka iraisam-mpinona ary fiaraha-misakafo, no nofidin’ireo  andriambavilanitra nanamarihana ny tontolo andron’ ny valo marsa. « vehivavy mahefa antoky ny fampandrosoana » io no lohateny nosafidin’ny mpikarakara nasongadina tamin’ity taona 2017 ity. Niompana